Pārlekt uz galveno saturu

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
SIA "Dialogs AB" Mācību centrs
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datora lietošanas pamatprasmes, bez priekšzināšanām darbā ar Corel Draw Graphics.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zina pamata rīkus. Zina un prot ģeometrisku formu zīmēšanu un teksta izmantošanu, darbu ar tekstu, darbu ar krāsu objektiem un līnijām, darbu ar Bezier - (brīvās līknes) brīvo objektu veidošanu, darbu ar attēliem, bildes pārvēršanu vektora objektā un tā sagriešanu pa detaļām, maketa izveidi pēc parauga - zīmēšana un treisošana, rotēšanu, kopēšanu, flaijera maketa izveidi, ornamentu veidošanu, zīmogu maketu izveidi, avīzes maketa izstrādi, plakāta un iepakojuma, un logotipu veidošanu, A4 bukleta veidošanu pēc parauga, krāsu modeļus un failu formātus, citu vektora programmu izstrādāto failu apstrādi, zīmēšanu ar vektora programmas elementiem, lielformātu banneru izstrādi, Web banneru izstrādi animācijas GIF vai FLAC banneru izveidei, sarežģītas formas maketa izstrādi - nestandarta pūdeļu etiķetes, TV ekrānu maketa izstrādi, maketa izstrādes prasības komerciāliem nolūkiem, pielāgotu maketu dažādiem izmēriem, Corel Drowe3D efektus, faila sagatavošanu drukai. Spēj strādāt ar Corel Draw Graphics apstrādes tehnoloģijām, lai iegūtu prasmes attēlu apstrādē, dažādu maketu izstrādē.

Galvenās tēmas

1.Pamata rīku iepazīšana.

2.Ģeometrisku formu zīmēšana un teksta izmantošana.

3.Darbs ar tekstu.

4.Darbs ar krāsu objektiem un līnijām.

5.Darbs ar Bezier – (brīvās līknes) brīvo objektu veidošana.

6.Darbs ar attēliem.

7.Bildes pārvēršana vektora objektā un tā sagriešana pa detaļām.

8.Maketa izveide pēc parauga – zīmēšana un treisošana.

9.Rotēšana, kopēšana.

10.Flaijera maketa izveide.

11.Ornamentu veidošana.

12.Zīmogu maketu izveide. 

13.Avīzes maketa izstrāde.

14.Plakāta veidošana.

15.Iepakojuma veidošana.

16.A4 Bukleta A un B puse pēc parauga.

17.Logotipu veidošana.

18.Krāsu modeļi un failu formāti.

19.Citu vektora programmu izstrādāto failu apstrāde.

20.Zīmēšana ar vektora programmas elementiem.

21.Lielformātu banneru izstrāde.

22.Web banneru izstrāde animācijas GIF vai FLAC banneru izveidei.

23.Sarežģītas formas maketa izstrāde - nestandarta pudeļu etiķetes.

24.TV ekrānu maketa izstrāde.

25.Maketa izstrādes prasības komerciāliem nolūkiem.

26.Pielāgots makets dažādiem izmēriem.

27.Corel Drowe3D efekti.

28.Faila sagatavošana drukai.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu. Ieteicams otrs monitors. Austiņas, mikrofons, kamera.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
40
Praktiskie darbi (klātiene)
120
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas