Pārlekt uz galveno saturu

Būvniecība (Ģeotehnikas izpētes tehniķis)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Latgales industriālais tehnikums
Nozare
Būvniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu.
 • Sagatavot izpētes instrumentus un aprīkojumu darba procesam.
 • Iegūt darba uzdevumu veikšanai nepieciešamos datus.
 • Iegūt informāciju lauku izpētes darbu veikšanai.
 • Veikt urbšanas, zondēšanas, skatrakumu ierīkošanas un paraugošanas darbus.
 • Izmantot pārējās in situ (uz vietas) ģeotehniskās izpētes metodes.
 • Noteikt pazemes ūdens līmeņus.
 • Nodrošināt ģeofizikālo metožu lietošanu.
 • Uzmērīt ēku un būvju pamatu konstrukcijas ģeometriju.
 • Noteikt pamatu materiālu.
 • Pārbaudīt pamatu pamatnes grunts īpašības.
 • Noteikt pamatu veidu un balstīšanās principus.
 • Veikt inženierbūvju konstrukciju ģeotehnisko uzmērīšanu.
 • Ierīkot novērošanas urbumu un nostiprināt urbumu ar apvalkcaurulēm.
 • Sagatavot un ievietot filtra kolonnu.
 • Veikt ūdens atsūknēšanu urbumā.
 • Likvidēt novērošanas urbumu.
 • Sagatavot nodošanai lauku izpētes darbu žurnālus.
 • Sagatavot ģeotehniskās izpētes izstrādņu izvietojuma shēmu.
 • Iesniegt paraugus laboratoriskajām izpētēm.
 • Sagatavot pamatu konstrukcijas shematisku grafisko daļu un ierīkotā novērošanas urbuma izpildes shēmu.
 • Ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības.
 • Ievērot vides aizsardzības prasības.
 • Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
 • Sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos posmos.
Galvenās tēmas
 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba vides un darba procesu sagatavošana ģeotehniskās izpētes darbiem
 • Lauku izpētes darbu veikšana I
 • Lauku izpētes darbu veikšana II
 • Lauku izpētes materiālu nodošana
 • Hidroģeoloģisko novērojumu darbi
 • Ēku un būvju pamatu būvkonstrukciju apsekošana
 • Grunts testēšana laboratorijā
 • Speciālie ģeotehniskie darbi
 • Ģeotehnikas izpētes tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis)
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis)
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis)
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 • Dators, planšete vai viedtālrunis.
 • Interneta pieslēgums, kā arī Microsoft Office programmu pakete.
 • Videokamera, mikrofons.
Kopējais stundu skaits
960
Teorija (klātiene)
298
Praktiskie darbi (klātiene)
422
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1549.40
Līdzmaksājums, €
77.47
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas