Pārlekt uz galveno saturu

Būvdarbi (Sausās būves montētājs)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Latgales industriālais tehnikums
Nozare
Būvniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, lietojot sausās būves un apmetuma mašīnas, darbagaldus un instrumentus, iekārtot drošu un ergonomiski ērtu darba vietu, lietot drošus darba paņēmienus, individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus un sniegt pirmo palīdzību.
 • Izvēlēties materiālus darba uzdevumam un strādāt ar tiem atbilstoši laika apstākļiem un tehniskajiem noteikumiem, novietot, uzglabāt un pārvietot būvmateriālus, iekārtas un sastatnes, uzstādīt un jaukt sastatnes.
 • Savas kompetences ietvaros plānot nepieciešamos resursus, aprēķināt materiālu patēriņu un darbietilpību.
 • Ievērot darba vadītāja noteiktos termiņus, organizēt savu darba laiku, ievērot kalendāro grafiku un darba tiesisko attiecību normas.
 • Sagatavot, lietot un uzturēt darba kārtībā sausās būves un apmetuma mašīnas, darbgaldus un instrumentus, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un praktiskajam uzdevumam.
 • Veikt uzmērījumus un marķēšanu atbilstoši tehniskā un dizaina projekta prasībām, izvēlēties un lietot atbilstošus mērinstrumentus.
 • Veikt dažādu materiālu griešanas, frēzēšanas, urbšanas, līmēšanas un montāžas darbus.
 • Veidot konstruktīvo karkasu, konstrukciju apšūšanu ar būvmateriāliem, sagatavot un iestrādāt izolācijas materiālus, veikt logu, durvju bloku un traversu montāžu, lietot stiprināšanas paņēmienus un līdzekļus.
 • Pārbaudīt un novērtēt darba virsmu (vizuāli, mehāniski, ar instrumentiem, ar speciāliem mērinstrumentiem), veikt virsmas apstrādi.
 • Veikt virsmu apmešanas, špaktelēšanas darbus, virsmas korekciju atbilstoši noteiktai kvalitātes pakāpei un dizaina projekta prasībām.
 • Uzmērīt un novērtēt savu paveikto darbu.
 • Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi, savākt, šķirot un pārvietot būvgružus, novērtēt materiālu atlikumu izmantojamību.
 • Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
 • Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
 • Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
Galvenās tēmas
 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana
 • Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža
 • Griestu sistēmu konstrukciju montāža
 • Ārsienu norobežojošo konstrukciju montāža
 • Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē
 • Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža
 • Grīdu sistēmu konstrukciju montāža
 • Ģipša apmetuma ierīkošana
 • Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
 • Telpa-telpā sistēmas izbūve
 • Sausās būves montētāja prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība   (1.līmenis)
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.līmenis)
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 • Dators, planšete vai viedtālrunis.
 • Interneta pieslēgums, kā arī Microsoft Office programmu pakete.
 • Videokamera, mikrofons.
Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
194
Praktiskie darbi (klātiene)
206
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Īstenošanas periods (nedēļās)
36
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1016.00
Līdzmaksājums, €
50.80
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas