Pārlekt uz galveno saturu

Būvdarbi (Betonētājs)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Latgales industriālais tehnikums
Nozare
Būvniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Iegūt zināšanas par betonējamo konstrukciju izveidošanas un iestrādāšanas metodēm un tehnoloģiskās iekārtām, normatīvo aktu prasībām betonēšanas darbiem, izpildāmo betonēšanas darbu posmu kvalitātes prasībām.
 • Prast rasēt betonējamās konstrukcijas un lietot rasējumos izmantotos apzīmējumus un terminoloģiju, izmantot betonējamo konstrukciju sastāvdaļu specifikācijas, lasīt, saprast un ievērot izmantojamo būvizstrādājumu ražotāju instrukcijas.
 • Spēt saskaņā ar darba uzdevumu ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos veikt betona un dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas darbus vai izgatavot betona konstrukcijas būvizstrādājumu ražotnē.
Galvenās tēmas
 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Betonēšanas pamati
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
 • Betonēšanas darbu sagatavošana objektā
 • Betona būvkonstrukciju sagatavošana objektā
 • Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem
 • Ilgtspējības nodrošināšana betonēšanas darbos
 • Būvkonstrukciju betonēšana objektā
 • Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē
 • Betona masas ražošana
 • Betona grīdu izbūve
 • Betona konstrukciju atjaunošana
 • Betonētāja prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis)
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. līmenis)
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 • Dators, planšete vai viedtālrunis.
 • Interneta pieslēgums, kā arī Microsoft Office programmu pakete.
 • Videokamera, mikrofons.
Kopējais stundu skaits
640
Teorija (klātiene)
196
Praktiskie darbi (klātiene)
204
Kvalifikācijas prakse
240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Īstenošanas periods (nedēļās)
36
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
1016.00
Līdzmaksājums, €
50.80
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas