Pārlekt uz galveno saturu

Biznesa veidošana digitālā vidē

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Vēlama pieredze uzņēmumu vadības darbā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas par biznesa vides digitālo transformāciju; zināšanas par biznesa veidošanu, stratēģijas formulēšanu. Zināšanas par efektīvu vadību elektroniskajā vidē. Prasmes: prasmes biznesa plānošanā, stratēģijas izstrādē, zīmola veidošanā un mārketingā ar digitālo metožu un rīku izmantošanu. Kompetences: kompetence esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām, izmantojot digitālos rīkus un datu avotus.

Galvenās tēmas
 • Digitālā transformācija.
 • Datu analīze, tirgus un patērētāju izpēte digitālā vidē.
 • Uzņēmējdarbības stratēģiskās plānošanas digitālie rīki.
 • Uzņēmējdarbības uzsākšana digitālā vidē.
 • E-komercijas risinājuma izveide.
 • Mērķa auditorijas definēšana.
 • Digitālā mārketinga līdzekļi un risinājumi e-biznesa vadībai.
 • E-risinājumu pārvaldība, analīze, optimizācija un mārketings.
 • Biznesa riski, tiesiskie un ētikas aspekti digitālajā vidē.
 • Uzņēmuma iekšējās vides pārvaldība ar digitāliem risinājumiem.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
64
Praktiskie darbi (klātiene)
96
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
440.00
Līdzmaksājums, €
44.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas