Pārlekt uz galveno saturu

Biznesa projektu vadīšana ar Agile, Scrum un citiem rīkiem digitālā vidē

Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Mācību centrs MP"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Multimediju dizains
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas: Spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni:

Prasmes: Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā jomā, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences. Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus šajā jomā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas. Spēj vadīt WEB projektu atbilstoši klienta prasībām, nospraustajos termiņos iekļaujoties paredzētajos resursos, būt starpniekam starp klientu un WEB projekta komandu. Vecina izpratni par dažādām projektu vadības metodēm, piemēram, SCRUM un AGILE. Veicina visaptverošu izpratni par to, kā tiek izstrādāti digitālie projekti - sākot no iecerēm līdz prototipam un beidzot ar pilnībā izstrādātu digitālo produktu vai pakalpojumu.

Spēj:

1.iniciēt projektu, veidot tā kopumu, ģenerēt idejas projekta sastāvdaļām izmantojot digitālās vides rīkus,

2.sagatavot un noformēt projekta dokumentāciju un projekta finanšu plānu izmantojot digitālos rīkus un koplietošanas programmnodrošinājumus,

3.prezentēt projekta ideju un finanšu plānu,

4.izmantot projektu vadības programmnodrošinājumu un projektu vadības sistēmu Agile, Scrum un citas,

5.uzraudzīt projekta ieviešanas plānu,

6.izmantot digitālās vides rīkus komandas darba organizācijai un projekta progresa uzraudzībai.

Kompetences: Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas šajā jomā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākāsociālā kontekstā. Spēj organizēt projekta komandu un sadalīt pienākumus koplietošanas vidē.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais dators ar mikrofonu (iebūvēta kamera būtu ieteicama), stabils interneta pieslēgums

Programmas nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Plānotais mācību laiks
  • vakari
  • nedēļas nogale
  • jaukts
Adrese
Attālināti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20
Licences numurs
P_4441
Licences datums
2021-04-09
Min. izglītojamo skaits mācību grupā
0
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Mācību stundas
160
Teorijas stundas
81 (no kurām 39 ir neklātiene)
Praktisko darbu stundas
79 (no kurām 57 ir neklātiene)
Izglītības ieviešanas periods
16 nedēļas
Statuss
verified
Programmas kods
30P 483 01 3
Min. izmaksu faktors
1.28
Valoda
Latviešu valoda
Izveidošanas datums
2021-05-26 14:32:53
Atjaunošanas datums
2021-05-28 17:26:39
Gala pārbaudījums
Ieskaite
Kārta
6. kārta