Pārlekt uz galveno saturu

Biznesa analītika ar PowerBI

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Latvijas Universitāte
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Ekonomika"
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apgūšanu
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Kursa dalībniekam jābūt prasmēm datora, interneta pārlūkprogrammu un MS Office (Word, Excel) lietošanā. Prasme pieslēgties un piedalīties tiešsaistes nodarbībā caur Zoom vai MS Teams platformu.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:1. izprot Power BI izmantošanas iespējas biznesa datu apstrādei un analīzei;2. pārzina datu transformāciju un kā iegūt datus no vairākiem avotiem ar PowerQuery;3. izprot DAX valodu aprēķinu veikšanu;4. pārzina atskaišu veidošanu, publicēšanu un automatizēšanu ar Power BI datu modeli;Prasmes:5. analizē dažāda veida atskaites ar "dashboard" PowerBI vidē;6. patstāvīgi automatizē datu iegūšanu, ar nosacījumu, ka dati atrodas dažādos avotos un dažādos veidos;7. prot transformēt un automatizēt datu grupēšanu un apvienošanu, izmantojot PowerQuery un M;Kompetences:8. veido datu relācijas modeļus atbilstoši uzstādītajam uzdevumam;9. automatizē sarežģītākas atskaites izmantojot DAX datu analītikas valodu;10.veido datu vizualizācija ar PowerBI.

Galvenās tēmas
 • Datu organizēšanas pamati, datu higiēna.
 • Datu avoti un datu iegūšana ar PowerQuery.
 • Datu transformācija un ievads M (data Mushup language).
 • Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija.
 • Datu vizualizācijas automatizēšana ar Power BI.
 • Datu relācijas modeļi un ievads DAX.
 • Datu analītika ar DAX (Data Analysis eXpression Language.
 • DAX tabulas funkcijas.
 • DAX iterācijas.
 • DAX darbs ar datumiem un periodu kalkulācijas.
 • Power BI atskaišu veidošana.
 • Power BI publicēšana Web un Cloud.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 • dators ar interneta pieslēgumu un Windows operētājsistēmu;
 • datorā esoša vai atsevišķi pievienota web-kamera (lai piedalītos tiešsaistes nodarbībās);
 • strādājošs mikrofons ar skaļruni vai austiņas, ar ko klausīties un piedalīties nodarbībās.
Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas