Pārlekt uz galveno saturu

Automatizētās projektēšanas pamati – AutoCAD

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Rīgas Tehniskā universitāte
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma "Siltumenerģētika un siltumtehnika"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata datorlietošanas prasmes, vēlama izpratne par rasēšanas pamatiem, bet programmas apguve paredzēta bez priekšzināšanām.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Spēj izveidot divdimensiju projektus ar dažādu sarežģītības pakāpi;
 • Spēj izstrādāt konstruktoru darba un projektu dokumentāciju atbilstoši rasējumu izveidošanas prasībām;
 • Spēj modelēt un koriģēt 3D modeļus, kā arī Layout vidē sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju;
 • Spēj izveidot jaunu materiālu, pievienot to objektam, izlikt un rediģēt gaismas avotus, kā arī izveidot fotoreālistiskus objektu attēlus. Spēj izveidot animāciju.
Galvenās tēmas
 • Rasējuma organizācijas līdzekļi.
 • Rasējuma šablona (template) veidošana.
 • Izmēru izlikšana un koriģēšana;
 • Rasējumu sagatavošana izdrukai un rasējumu izdrukāšana.
 • Darba efektivitātes paaugstināšana.
 • Telpiskās modelēšanas pamati.
 • Telpisko pilnformu ķermeņu rediģēšana.
 • 3-Dimensiju objektiem rasējumu izveidošana. Materiāla noteikšana objektam.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Programma AutoCAD (iespējams lejupielādēt izmēģinājuma versiju 2 mēnešiem); Dators (minimāli i3 procesors, Microsoft, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
40
Patstāvīgais darbs
40
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukts
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas