Pārlekt uz galveno saturu

AutoCad pamati (projektēšanā un dizainā)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Digitālo prasmju centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata iemaņas datora lietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā dot iespēju apgūt zināšanas un apgūt prasmes:

 • visas rasēšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas praktisko iemaņu realizēšanai darbam ar projektēšanas programmatūrām;
 • galvenās nepieciešamās AutoCAD komandas plaknes grafikā;
 • 3D modeļu veidošanu un rediģēšanu, perspektīvu, šķērsgriezumu un darba rasējumu veidošanu, materiālu izmantošanu un objektu renderēšanu;
 • Rasējumu sagatavošanu izdrukai.
Galvenās tēmas
 • AutoCad programmatūras saskarne. Pamata objektu rasēšana 2D plaknē. Koordināšu ievade, Objektu iestatījumi.
 • Rasēšanas rīki. Objektu apstrādes rīki.
 • Darba optimizācija. Komandrindas izmantošana objektu rasēšanā.
 • Izometriskie rasējumi.
 • Rasējuma organizēšanas līdzekļi. Rasējuma noformējums. Objektu modificēšana un pielāgošana.
 • Sadalītie pakalpojumi rasējumu koplietošanai un apstrādei.
 • AutoCAD 3D koncepcijas un rīki. Telpisko objektu veidošanas rīki un iespējas.
 • Rasējuma vizualizācija un grafiskais noformējums.
 • Rasējuma sagatavošana izdrukai un vizualizācijai.
 • Rasēšanas pamati, Rasējuma projecēšanas metodes.
 • Rasēšanas piederumi, līniju tipi, tehniskais raksts, rakstlaukums.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators (minimāli i3 procesors, Microsoft, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu.

Mācību centrs nodrošinās pilnu tehnisko atbalstu izglītojamo apmācībai saskaņa ar programmā iekļautajām prasībām. Nepieciešamības gadījumā nodarbību laikā tiks nodrošināts interneta pieslēgums un personalizēta tiešsaistes vietne datu uzglabāšanai izmantojot portālu www.dpc.lv.

Kursa laikā izglītojamie tiks nodrošināti ar digitālajiem mācību tematiskiem materiāliem (lekcijas konspekti, video lekcijas, praktiskie uzdevumi, praktisko uzdevumu risinājuma piemēri). Digitālo resursu nodrošināšanai tiek izmantota mācību centra digitālā platforma www.dpc.lv.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
50
Praktiskie darbi (klātiene)
110
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050
Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004
Dzirnavu iela 3A, Rēzekne, LV-4601
Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405
Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, LV-2150
Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas