Pārlekt uz galveno saturu

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Latgales industriālais tehnikums
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Izveidot, rediģēt un pārvaldīt objektu īpašības.
 • Izveidot, rediģēt un pārvaldīt trīsdimensiju virsmu uzbūve cietķermeņu objektu modeļos.
 • Izveidot lapu iekārtojumu un izdrukāt rasējumus.
 • Vizualizēt trīsdimensiju modeļus.
Galvenās tēmas
 • AutoCad bāzes kurss, plakanā grafika.
 • AutoCad padziļināts kurss, telpiskā grafika.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 • Dators, planšete vai viedtālrunis.
 • Datora specifikācija: vismaz Pentium IV, 2.0 CPU, 512 RAM, 40 GB 11DD, DVD diskzinis, tīkla karte, 17" monitors, Interneta pieslēgums, Microsoft WindowsXP vai ekvivalenta operētājsistēma, IE 6.0 vai ekvivalenta pārlūk-programma un Microsoft Office XP vai ekvivalenta programmatūra.
 • Videokamera, mikrofons.
Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
48
Praktiskie darbi (klātiene)
112
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas