Pārlekt uz galveno saturu

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 2
Studiju programmas nosaukums
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Augkopība"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Iemaņas darbā ar Zoom/MS Teams, Internet pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas - zina fitopatoloģijas un entomoloģijas pamatus; pārzina normatīvo aktu prasības augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai un lietošanai; pārzina augu aizsardzības līdzekļu lietošanu; ir apgūta digitālā prasme iegūt un apstrādāt konkrēto informāciju, izmantojot digitālos rīkus.

Prasmes - izprot augkopības kultūraugu kaitīgo organismu vides prasības un izplatību veicinošos apstākļus, un augu aizsardzības metodes un paņēmienus; prot izmantot, izpildot digitālās programmas funkcijas/darbības: Picture-plant disease, Agrobase, Agrio un Picture-insect, Pesticide calculator, Farming solution.

Kompetences - spēj atbildīgi izstrādāt augkopības kultūraugu aizsardzības plānu, ņemot vērā kaitīgo organismu bioloģiskās īpašības un agrotehniskās augu aizsardzības metodes; spēj precīzi uzraudzīt augkopības kultūraugu augu aizsardzības līdzekļus un atbildīgi uzglabāt augu aizsardzības līdzekļus atbilstoši normatīvo aktu prasībām; kompetenti izmanto augu aizsardzības programmas: Picture-plant disease, Agrobase, Agrio un Picture-insect, Pesticide calculator, Farming solution.

Galvenās tēmas

Augu slimību cēloņi, simptomi, to identificēšana ar programmām (Picture-plant disease, Agrobase, Agrio). Sēnes, baktērijas un vīrusi kā augu slimību ierosinātāji, to atpazīšana ar programmām (Picture-plant disease, Agrobase, Agrio). Graudaugu, rapša, lauka pupu un kartupeļu slimības, to identificēšana ar programmas palīdzību (Picture-plant disease, Agrobase, Agrio). Dārzeņu, augļu koku un ogulāju slimības, to identificēšana ar programmas palīdzību (Picture-plant disease, Agrobase, Agrio). Kukaiņu klasifikācija un daudzveidība, to identificēšana ar programmām (Picture-insect, Agrobase, Agrio). Polifāgie kaitēkļi, labību kaitēkļi, tauriņziežu kaitēkļi, krustziežu kaitēkļi un noderīgie kukaiņi, to identificēšana ar programmas palīdzību (Picture-insect, Agrobase,Agrio). Kultūraugiem kaitīgo organismu radītie zaudējumi, to noteikšana ar programmu palīdzību (Plant diseases &treatment, Farming solution). Pesticīdu klasifikācija un to atbilstīga izvēle ar programmu palīdzību (Pesticide calculator, Farming solution). Darba drošība strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Individuālie augu aizsardzības līdzekļi un darbs ar Pesticide calculator, Farming solution. Insekticīdi, Fungicīdi, Herbicīdi, to darbīgās vielas un izvēle ar programmu palīdzību (Pesticide calculator, Farming solution). Pesticīdu pielietošanas veidi: Augu apsmidzināšana. Miglošana. Sēklu kodināšana un tās veidi.Pesticīdu preparatīvās formas.Pesticīdu lietošanas reglamentācija.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti:- dators, aprīkots ar kameru un mikrofonu;- klaviatūra;- pele.

Kopējais stundu skaits
160
Kontaktstundas
64
Patstāvīgais darbs
96
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pag., Ludzas nov., LV-5750
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda