Pārlekt uz galveno saturu

Amazon e-komercijas platformas pamatkurss pārdošanai internetā

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Latvijas Universitāte
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Studiju programmas nosaukums
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Ekonomika"
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apgūšanu
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorlietošanas prasmes labā līmenī (Darbs ar Google Sheets vai Excel);
Darbs ar mēreni sarežģītu tirgus izpētes rīku - Helium10;
Darbs ar interneta pārlūkprogrammu Chrome;
Prasmes pieslēgties un piedalīties tiešsaistes lekcijā caur Teams vai citu programmu;
Angļu valoda vidējais līmenis vai spēja izmantot Google translate.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. izprast Amazon meklēšanas algoritma darbības pamat principus;

2. iegūt izpratni, par sociālo tīklu mārketinga izmantošanu, lai veicinātu savu produktu pārdošanu Amazon;

3. izprast priekšrocības un atšķirības starp Amazon FBA un FBM izmantošanu;

Prasmes:

4. spēt izmantot digitālus rīkus produktu nišas identificēšanā un novērtēšanā Amazon platformā;

5. spēt formulēt informācijas vajadzības;

6. atrast un izgūt digitālos datus, informāciju un saturu, t.sk., - spēja spriest par avota un tā satura atbilstību, lai uzglabātu, pārvaldītu un kārtotu digitālos datus, informāciju un saturu;

7. apgūt digitālā biznesa analīzes prasmes, lai spētu izvēlēties konkurētspējīgu nišu Amazon;

8. izmantojot iegūtās informācijas apstrādi un analīzi, patstāvīgi aprēķināt produkta palaišanas budžetu, un pieņemt lēmumu par ieiešanu īstajā Amazon tirgū;

9. apgūt principus un šķēršļus Amazon konta reģistrācijā;

10. apgūt digitālā mārketinga rīkus atrodama un pievilcīga produkta pasniegšanā Amazon platformā;

11. apgūt atslēgvārdu identificēšanas, tekstu sagatavošanas, cenu veidošanas metodes un stratēģijas;

12. apgūt un izprast digitālā mārketinga īpatnības Amazon platformā un apgūt atbilstošas produktu palaišanas stratēģijas;

13. apgūt Amazon statistikas datu analīzi savu produktu pilnveidošanas nolūkiem;

Kompetences:

14. apgūt pamatus un iegūt izpratni par Amazon digitālo platformu specifiku un šī kanāla potenciālu produktu virzīšanā;

15. apgūt pamatus un izprast Amazon platformu izvēles principus un atšķirības starp Eiropas un Amerikas tirgiem.

Galvenās tēmas
 • Amazon digitālās platformas biznesa modeļi.
 • Amazon produktu ideju izpēte, potenciāla izvērtēšana un labāko iespēju filtrēšana, izmantojot digitālo analīzi.
 • Amazon konta reģistrēšana Eiropas un Amerikas tirgos.
 • Amazon produkta digitālā attēlošana, tekstu, bilžu un citu materiālu sagatavošana sava Amazon produkta palaišanai.
 • Digitālo rīku auditorijas piesaistei pārvaldīšana Amazon platformā.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 • portatīvais dators ar interneta pieslēgumu
 • datorā esoša vai atsevišķi pievienota web-kamera (lai piedalītos tiešsaistes nodarbībās)
 • strādājošs mikrofons ar skaļruni vai austiņas, ar ko klausīties un piedalīties nodarbībās.
Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas