Pārlekt uz galveno saturu

Akciju tirgus investīciju analīzes pamatkurss ieguldījumu izvērtēšanai

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Latvijas Universitāte
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Ekonomika"
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apgūšanu
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorlietošanas prasmes (Darbs ar Google Sheets vai Excel);
Prasmes pieslēgties un piedalīties tiešsaistes lekcijā caur Teams vai citu programmu;
Angļu valodas zināšanas vismaz pamata līmenī nāks par labu, bet nav obligātas.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Izprast biržas un brokeru lomu akciju tirgos un patstāvīgi spēt izvērtēt atbilstošāko brokeri tiešsaistē savai situācijai;

2. Izprast ar investīcijām saistītos nodokļus Latvijā un spēt veikt nodokļu deklarāciju par gūto peļņu no investīcijām;

Prasmes:

3. Patstāvīgi spēt aprēķināt savu mērķa-kapitālu finansiāli "bezrūpīgai dzīvei";

4. Apgūt dažādas aktīvu klases, kā obligācijas, akcijas, opcijas, nākotnes līgumi un citas;

5. Patstāvīgi spēt strādāt ar dažādām digitālām datubāzēm un datu avotiem, lai atrastu akcijas ieguldīšanai;

6. Patstāvīgi analizēt biznesa potenciālu, izmantojot dažādus digitālos rīkus;

7. Apgūt un pielietot pamata finanšu analīzi, uzņēmuma/akciju vērtības novērtēšanai, izmantojot dažādas digitālas metodes gan informācijas iegūšanai no datubāzēm, gan tās apstrādei;

8. Apgūt 3 dažādas investēšanas stratēģijas un spēt izveidot savu personīgo investēšanas pieeju;

9. Apgūt investīciju portfeļa pārvaldīšanas principus, kas ietver portfeļa diversifikāciju, akciju pirkšanas un pārdošanas cenu noteikšanu, atbilstoši personīgajai stratēģijai;

10. Pēc pilnas digitālas biznesa analīzes, patstāvīgi spēt racionāli argumentēt savu lēmuma par konkrēta uzņēmuma investīciju potenciālu un akciju pirkšanu/pārdošanu;

11. Iegūt izpratni par Baltijas akciju tirgus un Amerikas akciju tirgus darbības principiem no investora skatu punkta;

Kompetences:

12. Spēja formulēt personīgās investīciju informācijas vajadzības, atrast un iegūt digitālos datus par atbilstošākajiem personīgo ieguldījumu objektiem;

13. Spēja spriest par finanšu informācijas avotiem un to satura uzticamību;

14. Apgūt un izprast ieguldīšanas pamatprincipus, izmantojot digitālus rīkus - riska un ienesīguma sasaisti, salikto procentu spēku, ar ieguldīšanu saistītos jēdzienus un citus principus kā zināšanu pamatu personīgās bagātības būvēšanā, izmantojot investīcijas akcijās.

Galvenās tēmas
 • Ieguldīšanas pamatprincipi mūsdienu digitālajā pasaulē;
 • Akciju identificēšana digitālās platformās;
 • Investīciju objekta analīze, izmantojot tiešsaistes datubāzes un digitālus rīkus;
 • Investīciju platformas un portfeļa pārvaldīšanas principi digitālajā vidē;
 • Investīciju stratēģiju veidi un pielietošana.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 • dators ar interneta pieslēgumu;
 • datorā esoša vai atsevišķi pievienota web-kamera (lai piedalītos tiešsaistes nodarbībās);
 • strādājošs mikrofons ar skaļruni vai austiņas, ar ko klausīties un piedalīties nodarbībās.
Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas