Pārlekt uz galveno saturu

3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Konspekti"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Pārzin 3D printēšanas sniegto iespēju praktiskā pielietojuma daudzveidību;

2. Izprot 3D prototipēšanu, konstruēšanu, rasēšanu, kopsalikuma elementus, modelēšanu un attēlošanu, virsmu ģeometriju;

3. Zina 3D printēšanā biežāk pielietojamās programmas.

Prasmes:

1. Spēj tikt no idejas līdz 3D prototipa sagatavošanai drukāšanai;

2. Veido 3D prototipus kādā no 3D printēšanā biežāk pielietojamām programmām;

3. Spēj praktiski pielietot un/vai atrast pielietojumu saviem izveidotajiem 3D prototipiem.

Kompetences:

1. Kritiski izvērtē 3D prototipa lietderību/priekšrocības konkrētas problēmas iespējamā risināšanā;

2. Radoši pielieto savas zināšanas jaunu 3D prototipu izveidošanā.

Galvenās tēmas

1. 3D printēšanas attīstības un praktiskā pielietošana

2.  3D printēšanas izmantošana dažādās tautsaimniecības nozarēs

3. 3D prototipēšana. 3D modeļa iegūšanas veidi un  darba specifika: skenēšana, modelēšana, interneta resursi, 3D printēšanas parametru atbilstības noteikšana un iestatīšana.

4. 3D printēšanā izmantojamie materiāli: polimēri, metāli, keramika, smiltis, citi materiāli, atbilstošākā materiāla izvēle atkarībā no lietojuma mērķa, materiālu identificēšana.

5. Konstruēšana. Konstruēšanas plaknes, konstruēšanas punkti, skaldņu sašķiebšana, virsmas šķelšana, mērogošana.

6. Rasēšana. Rasēšanas pamati, izmēru noteikšana, pārnešana un uzstādījumu veidošana, rasējuma pamatdati.

7. Kopsalikuma elementi. Kopsalikumu veidošanas metodes un darbs ar elementiem, savienošanas punkti un to norādīšana.

8. Modelēšana un attēlošana. Elementu pārkārtošana, ievietošanas iespējas, elementu izslēgšana, mērījumu un griezumu analīze, izvilkšana norādītā virzienā, formu veidošana, ģeometrijas atspoguļošana.

9. Virsmu ģeometrija. Virsmas izveidošana. Daudzķermeņu dizains. Klaidskati.

10. 3D printēšanā pielietojamās programmas. Materiālu  izvēle atbilstoši izvēlētajam prototipam un  izmantošanas mērķim. Darbs  ar modeļiem pēc to izprintēšanas.

11. 3D printēšana kā uzņēmējdarbības veids

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve pie 3D printera (Ieteicams). Minimālās datora specifikāciju prasības - 1+ GHz procesors, 4 GB Operatīvās atmiņas, vismaz 1GB brīvas vietas krātuvē, 3D klases videokarte ar minimālo 1 GB atmiņu, kas atbalsta OpenGL 3.1 vai augstāk. Operētājsitēma Windows 10 vai MacOS 10.14+. 3D printeris (ieteicams).

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
66
Praktiskie darbi (klātiene)
94
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
Īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas