Pārlekt uz galveno saturu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra"

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
29553636
Kontaktpersonas
Mācību programmas (5)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra"
Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Līdzmaksājums, €
44.00
Līdzmaksājums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra"
Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Līdzmaksājums, €
56.32
Līdzmaksājums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra"
Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Līdzmaksājums, €
56.32
Līdzmaksājums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra"
Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Līdzmaksājums, €
56.32
Līdzmaksājums