Pārlekt uz galveno saturu

Nozares, kurās var apgūt profesijas jeb profesionālās kvalifikācijas 8. kārtā

Kokapstrādes un mežizstrādes speciālisti ir iesaistīti gan koku audzēšanā, gan koku ciršanā un pirmapstrādē, gan dažādu koka izstrādājumu, mēbeļu, būvdetaļu un ēku ražošanā. Kokus izcērt, izved, zāģē, ēvelē, žāvē, līmē un izgatavo gala produktus. Strādā ar motorizētiem instrumentiem, datorizētām iekārtām, jaudīgām mašīnām.

Pateicoties prasmīgiem darbiniekiem, kokapstrādes procesiem un tehnoloģijām, nozares pievienotā vērtība aug un klientiem tiek piegādāti arvien vērtīgāki koksnes produkti un izstrādājumi.

Nozare piedāvā karjeras izaugsmes iespējas, profesionālo pilnveidi darbā ar jaudīgu tehniku (harvesteri, forvarderi) un iekārtām, kā arī dalību augstvērtīgu produktu ražošanā.

Nozarē tiek prognozēts būtisks speciālistu ar profesionālo izglītību trūkums esošā darbaspēka novecošanās dēļ, kā arī izglītības sistēmā nepietiekamā mērā tiek sagatavoti jaunie speciālisti.


8.mācību kārtā piedāvājam apgūt šādas profesijas (profesionālās kvalifikācijas): 

 • Būvizstrādājumu galdnieks
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 6 EUR/stundā*
   • SIA "ARX Baltic"
   • SIA "FRAVIA"
   • "Scan-Plast Latvia" LSEZ SIA
 •  Meža mašīnu operators
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 13,86 EUR/stundā*
  • Profesijas apraksts
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stiga RM"
   • Akciju sabiedrība "PATA Strenči"
   • SIA HOLZWERKE LUBĀNA

 *VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu


 • Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS"
 • Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
 • SIA BYKO-LAT
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade Koks"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELD-WEN LATVIJA"
 • SIA "AVOTI SWF"
 • SIA “Kronus”
 • SIA "KVIST"
 • SIA "Rīgas Meži"

 

Būvniecības speciālisti projektē, būvē, uzlabo, remontē un nojauc dažādas ēkas, konstrukcijas un infrastruktūru (ceļus, tiltus u.c.). Nozare strauji aug un nemitīgi ievieš mūsdienu tehnoloģijas, lai uzlabotu drošību un kvalitāti, kā arī izpildītu sarežģītākus uzdevumus. 

Nozarē trūkst kvalificētu speciālistu un sagaidāms, ka arī turpmāk pieprasījums augs, jo nozarē tuvākajos 5-10 gados gaidāmi apjomīgi ieguldījumi un jauno speciālistu skaits nav pietiekams, lai īstenotu plānotās ieceres.

Nozare piedāvā karjeras izaugsmes iespējas, stabilu atalgojumu, stažēšanās iespējas Latvijā un ārvalstīs.


8.mācību kārtā piedāvājam apgūt šādas profesijas (profesionālās kvalifikācijas): 

 • Ceļu būvtehniķis
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 8,30 EUR/stundā*
   • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
   • SIA "CTB"
   • SIA "BALTIJAS BŪVE"
   • STRABAG SIA
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNIE CEĻI"
 • Meliorācijas sistēmu būvtehniķis
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 7,62 EUR/stundā*
 • Betonētājs 
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 10,79 EUR/stundā*
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTELL"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRIZ 88"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS"
   • SIA "CRC BALTIC"
 • Sausās būves montētājs
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 9,38 EUR/stundā*
   • SIA "HALM ENGINEERING"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROYAL BŪVE"
   • SIA "Būvniecības Grupa LV"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kerher construction"
 • Ģeotehnikas izpētes tehniķis
 • Mērniecības tehniķis
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 7,63 EUR/stundā*
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"
   • Valsts zemes dienests
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"

 *VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu 


 • Akciju sabiedrība "A.C.B."
 • Akciju sabiedrība "CEĻU PĀRVALDE"
 • Akciju sabiedrība "UPB"
 • Ceļu būves firma SIA "BINDERS”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS"
 • SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS"
 • SIA "Skonto Plan Ltd"
 • SIA "SKONTO PREFAB"
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

 

Nozares uzņēmumi veic datoru un to iekārtu, sakaru iekārtu, elektronisko komponentu, sadzīves elektronisko iekārtu, mēraparatūras, medicīnisko iekārtu, optikas instrumentu, pulksteņu, magnētisko un optisko nesēju u.c. ražošanu. IKT speciālisti izstrādā, uztur un uzlabo  programmatūru un nodrošina, lai darbojas datortehnika  un tehnoloģijas, kas izmanto šo programmatūru.

Nozarē ir ļoti labas karjeras iespējas, speciālisti piedalās daudzveidīgu problēmu risināšanā un saņem ļoti labu atalgojumu, pat par 50% augstāku kā vidēji Latvijā.

Nozarei ir ļoti augsta pievienotā vērtība un pieprasījums pēc darbiniekiem aug. Nozarē paredzama strauja izaugsme, kas saistīta ar aizvien pieaugošo pieprasījumu pēc ražošanas un pakalpojumu procesu digitalizācijas, kā arī globālajām IT nozares attīstības tendencēm.


8.mācību kārtā piedāvājam apgūt šādu profesiju (profesionālo kvalifikāciju): 

 • Elektronikas montētājs 
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 7,23 EUR/stundā*
  • Profesijas apraksts
   • SIA "Pulsar Optics"
   • Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFA DROŠĪBA GROUPS"

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu   


 • "Latvijas Mobilais Telefons" SIA
 • Accenture Latvijas filiāle
 • AS “Printful Latvia”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C.T.CO"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIFS AG"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet"
 • SIA “BITE Latvija”
 • SIA "Euro Live Technologies"
 • SIA "Tieto Latvia"

 

Šī nozare ietver ķīmisko un farmācijas vielu / produktu ražošanu, ūdens attīrīšanu un atkritumu pārstrādi. Šīs nozares uzņēmumi ražo gumiju un plastmasas izstrādājumus, krāsas, lakas, ziepes, smaržas, līmes, stikla šķiedru, farmaceitiskās pamatvielas preparātus, kosmētiku u.c.

Virzība uz “zaļo kursu”** paredz ievērojamas ražošanas tehnoloģiju izmaiņas, tāpēc augs pieprasījums pēc  ķīmiskās rūpniecības speciālistiem.


8.mācību kārtā piedāvājam apgūt šādas profesijas (profesionālās kvalifikācijas):

 • Ķīmijas laborants
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 8,06 EUR/stundā*
   • Latvia MGI Tech SIA
   • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS"
   • SIA "Chemical Technologies"
 • Ķīmisko procesu tehniķis  
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 11,29 EUR/stundā*
 • Vides iekārtu tehniķis
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 8,72 EUR/stundā*
   • SIA "Rīgas ūdens"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS ŪDENS"
   • SIA "BELL Serviss"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu

** Zaļais kurss paredz darbības resursu efektīvas izmantošanas veicināšanai, pārejot uz tīru, aprites ekonomiku, un klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības zuduma un piesārņošanas mazināšanu 


 • Akciju sabiedrība "GRINDEKS"
 • Akciju sabiedrība "Olainfarm"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PET Baltija"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLIPAKS”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STENDERS"
 • SIA “Eco Baltia vide”
 • SIA "PEPI PER"
 • SIA "Rīgas ūdens"

 

Speciālisti ražo metālu, izgatavo un uzstāda dažādas metāla iekārtas un ierīces, t.sk. elektriskas iekārtas, transportlīdzekļus, kā arī veic šo iekārtu un ierīču remontu. Nozarei ir ļoti augsta pievienotā vērtība un šeit nepieciešamas plašas zināšanas un pieredze. Nozare piedāvā labas karjeras un izaugsmes iespējas, kā arī iespējas strādāt ar mūsdienīgu un jaudīgu tehniku.

Virzība uz “zaļo kursu”** paredz ievērojamas ražošanas tehnoloģiju izmaiņas, tāpēc augs pieprasījums pēc  speciālistiem rūpnieciskajā mašīnbūvē, materiālzinātnē un inženiermehānikā.

Nozarē tiek prognozēts būtisks speciālistu ar profesionālo izglītību trūkums. Ņemot vērā līdzšinējo darbaspēka sagatavošanas struktūru un apjomu, darbaspēka trūkums paredzams dažādu iekārtu un mašīnu operatoru profesijās.


8.mācību kārtā piedāvājam apgūt šādas profesijas (profesionālās kvalifikācijas):

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu

** Zaļais kurss paredz darbības resursu efektīvas izmantošanas veicināšanai, pārejot uz tīru, aprites ekonomiku, un klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības zuduma un piesārņošanas mazināšanu


 • “DINEX LATVIA” SIA
 • Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"
 • Bucher Municipal SIA
 • LSEZ "Jensen Metal" SIA
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKG THERMOTECHNIK LETTLAND"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AXON HNIK LETTLAND"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST METAL”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LokRem"
 • SIA "AE Partner"
 • SIA "VALPRO"

 

Nozarei ir divi galvenie virzieni – zemkopība un lopkopība. Lopkopība ietver piena lopkopību, aitkopību, cūkkopību, putnkopību u.c., arī zivsaimniecību un veterināro pakalpojumu sektoru, kas veic dzīvnieku veselības aprūpi un uzraudzību. Zemkopība jeb augkopība iekļauj viengadīgu un daudzgadīgu kultūru audzēšanu (piemēram, labība, dārzeņi, augļi, ogas u.c.).

Zemnieku saimniecībām modernizējoties, darba tirgū pieaudzis arī pieprasījums pēc lauksaimniecībā izglītotiem speciālistiem. Turklāt lauksaimniecības profesijās paredzams būtisks darbaspēka pieprasījuma pieaugums esošā darbaspēka novecošanās dēļ, kā arī izglītības sistēmā nepietiekamā mērā tiek sagatavoti jaunie speciālisti.


8.mācību kārtā piedāvājam apgūt šādu profesiju (profesionālo kvalifikāciju):

 • Lopkopības tehniķis  
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 6,94 EUR/stundā*
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANCERS"
   • SIA "Agrobusiness Baltic"
   • SIA "Baltic Beef Sale"

 *VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu


 • Akciju sabiedrība "Balticovo"
 • Akciju sabiedrība "LATGALES BEKONS"
 • Akciju sabiedrība "Putnu fabrika Ķekava"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC DEVON MINK"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUNTURI"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELZELTIŅI"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRŪŽEVA M"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecsiljāņi"
 • SIA "Latvi Dan Agro"
 • SIA “Miķelāni bekons”

 

Speciālisti veic dažādas specializētas profesionālās, zinātniskās un tehniskās darbības, ar kurām tiek atbalstīta uzņēmuma saimnieciskā pamatdarbība. Piemēram, juridiskie, grāmatvedības, reklāmas, darba aizsardzības, apsardzes  u.c. pakalpojumi. Pieprasījums pēc darbiniekiem atkarīgs no pārējo nozaru attīstības dinamikas.

Nozarē strādā vismaz 100 tūkst. nodarbināto. Jebkuram uzņēmumam nepieciešamas darbības, ko nodrošina šie speciālisti.


8.mācību kārtā piedāvājam apgūt šādas profesijas (profesionālās kvalifikācijas):


Šajā mācību kārtā var apgūt komercdarbinieka profesiju ar specializāciju agrārā sektora komercdarbinieks un ar specializāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks.

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu

Pārtikas rūpniecības nozare ietver pārtikas produktu un dzērienu ražošanu. Pārtikas rūpniecību veido: gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde; zivju pārstrāde; augļu un dārzeņu pārstrāde; piena produktu ražošana; graudu malšanas produktu, konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana; bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražošana u.c.

Nozarē tiek prognozēts būtisks speciālistu ar profesionālo izglītību trūkums.

Tā kā izglītības sistēmā jau šobrīd nepietiekamā mērā tiek sagatavoti jaunie speciālisti, Latvijas gaļas pārstrādātāju asociācija aicina 8.kārtā apgūt gaļas produktu izgatavotāja kvalifikāciju. Asociācijā iesaistītie lielākie nozares darba devēji*** sola mācību dalībniekus nodrošināt ar prakses vietām un pēc tam arī ar darbavietām, piedāvājot konkurētspējīgu atlīdzību kvalificētiem speciālistiem.


8.mācību kārtā piedāvājam apgūt šādu profesiju (profesionālo kvalifikāciju):

 • Gaļas produktu izgatavotājs
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 5,99 EUR/stundā*
  • Profesijas apraksts
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"
   • SIA "AIBI"
   • "MAXIMA Latvija" SIA

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu

***“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA, SIA “Gaļas nams – Ādaži”, SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” 


 • “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu desu darbnīca"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu gaļas kombināts"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS"
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"
 • SIA “Gaļas nams-Ādaži”
 • SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”

Veselības un sociālās aprūpes nozare ietver veselības aprūpi, ko nodrošina apmācīti profesionāli medicīnas darbinieki slimnīcās un citās iestādēs, un sociālo palīdzību, ko sniedz valsts un pašvaldības iestādēs.

Nozarē piedāvāto kvalifikāciju darbinieki veic pacientu, klientu aprūpi māsas vai sociālā darba speciālista vadībā. Speciālisti veic pacienta, klienta pamata vajadzību nodrošināšanu, aprūpes darbības, higiēnas procedūras, sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. Speciālisti var strādāt primārās veselības aprūpes iestādēs, stacionāros, rehabilitācijas iestādēs, bērnu aprūpes iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs, klientu dzīves vietās.

Nākotnē veselības un sociālās aprūpes jomā paredzams viens no straujākajiem nodarbinātības pieaugumiem. Arī esošā darbaspēka novecošanās dēļ vērojams būtisks speciālistu ar profesionālo izglītību trūkums.


8.mācību kārtā piedāvājam apgūt šādas profesijas (profesionālās kvalifikācijas):

 • Māsas palīgs
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 8,38 EUR/stundā*
  • Profesijas apraksts
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
   • SIA "Rīgas 2. slimnīca"
   • SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
   • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Senior Baltic"
   • Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
 •  Aprūpētājs
  • Vidējais atalgojums 2022.gada aprīlī 5,21 EUR/stundā*
   • Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
   • "Latvijas Samariešu apvienība"
   • Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
   • Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
   • Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"

*VID publicētā informācija par profesiju atalgojumu