• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
36
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
16.20
Mācību cena (EUR):
162
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Nav ierobežojumu. Nepieciešamas pamatprasmes darbā ar datoru (MS Office Exel vidē)

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

1.Tabulas veidošana, darbs ar tabulas apgabaliem. 2.Datu ievadīšana, formatēšana.Diagrammu izveide, noformēšana, darba ar to daļām.3.datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru.4.Starprezultātu un rezultātu iegūšana. 5.Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai.6.Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem avotiem.7.Datu analīzes veikšana un statistika.8. apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas. 9.Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai..10. Datu uzskaite, faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.

Izglītības dokuments:
Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Izglītības iestāde

Jēkabpils Agrobiznesa koledža - Jēkabpils, Pasta iela 1

Mācību pasākums

Adrese: 

Jēkabpils, Pasta iela 1
Pedagogs:

Raivis Rasnačs (pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība)

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
18