• 2. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Personas datu aizsardzība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
42
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
18.90
Mācību cena (EUR):
189.00
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Bez priekšzināšanām

Programmas apraksts:

Pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas).

Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;

Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;

Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;

Personas datu aizsardzības principi;

Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;

Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;

Sensitīvu personas datu apstrāde;

Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;

Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;

Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.

Izglītības iestāde

Kontaktinformācija

Kontaktpersona

Telefona numurs

E-pasts

Dokumentu iesniegšanas adrese

Dokumenta pieņemšanas laiki

Ieva Vincovska

67606101

kursi@turiba.lv

Graudu iela 68, Rīga

9.00 - 17.00

Programmas norises vietas adreses

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058