• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Viesnīcu pakalpojumi

Izglītības programmas veids:
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Nozare:
Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms
Programmas stundu skaits:
160
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
42.84
Mācību cena (EUR):
428.4
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Viesnīcas menedžments. Viesmīlības pamati un mārketings. Lietišķā saskarsme. Telpu dizains, noformēšana. Konferenču un semināru apkalpošana. Konferenču un semināru dokumentācija, pakalpojumu izmaksas.

Izglītības dokuments:
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences numurs:
P– 16940
Akreditācijas informācija:
Akreditācija tiks veikta izglītības programmas īstenošanas laikā

Izglītības iestāde

Ventspils Tehnikums - Ventspils, Saules iela 15

Mācību pasākums

Adrese: 

Ventspils, Saules iela 15
Pedagogs:

Gundega Ruciņa, Viesmīļa amata meistars

Programmas īstenošanas periods:
4 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
7
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12