• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Darbs ar motorzāģi un krūmgriezi

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Kokrūpniecība
Programmas stundu skaits:
40
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
18.00
Mācību cena (EUR):
180
Prasības iepriekšējai izglītībai:

pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Darba drošības noteikumi mežizstrādē.
Motorinstrumenti, to uzbūve. Meža ekspluatācija- koksnes vainas, meža sortimenti, kokmateriālu uzmērīšanas metodes. Mežkopības pamati. Darbs ar motorinstrumentiem.

Izglītības dokuments:
Apliecība par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi
Licences numurs:
n/a

Izglītības iestāde

PIKC 'Valmieras tehnikums' - Gulbenes nov., Rankas pag., Valmieras tehnikuma struktūrvienība (bijušā Rankas arodvidusskola)

Mācību pasākums

Adrese: 

Gulbenes nov., Rankas pag., Valmieras tehnikuma struktūrvienība (bijušā Rankas arodvidusskola)
Pedagogs:

Valdis Lazda - (augstākā pedagoģiskā, 2.līm.prof.augstākā izgl.darba aizsardzībā, profesionālā vidējā tehniķis- mehāniķis),
Imga Endzele- (augstākā pedagoģiskā izglītība, profesionālā vidējā izglītība mežsaimniecībā),
Jāzeps Dauksts (pedagoģiskās darbības pamati, profesionālās pilnveides kursi meža jaunaudžu kopšanā, meža ekonomiskās un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā)

Programmas īstenošanas periods:
5 nedēļas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12