• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Personas datu aizsardzība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
42
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
18.90
Mācību cena (EUR):
189
Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;
Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;
Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;
Personas datu aizsardzības principi;
Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;
Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;
Sensitīvu personas datu apstrāde;
Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;
Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.

Izglītības dokuments:
Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Licences numurs:
Licences Nr.

Izglītības iestāde

SIA 'Biznesa augstskola Turība' Profresionālās izaugsmes centrs - Rīga, Graudu iela 68

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Graudu iela 68
Pedagogs:

Jūlija Terjuhana, ieguvusi maģistra grādu Informācijas Tehnoloģiju (IT) tiesībās

Programmas īstenošanas periods:
3 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
20
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
40