• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
64
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
28.80
Mācību cena (EUR):
288
Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;
Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;
Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;
Personas datu aizsardzības principi;
Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;
Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;
Sensitīvu personas datu apstrāde;
Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;
Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.
IT pārvaldības kontroles metodoloģija.
IT drošības pārvaldība.
IT drošības pamatjēdzieni un drošības standarti.
Drošības riski, apdraudējumu veidi undrošības līmeņi.
IS drošības stratēģija, apzināšanās un pārraudzība.
IS drošībasvadība organizācijā. Incidentu pārvaldīšana.
Uzbrukumu veidu apskats, sociālā inženierija, netieši, rupja spēka uzbrukumi un bezvadu tīklu izmantošana
uzbrukumiem.
IS aizsardzība. Ļaundabīgi kodi.
IS lietotāju drošība, lietotāju ierobežošanas iespējas un darbību reģistrācija.
Šifrēšanas izmantošana. IS drošības audits.

Izglītības dokuments:
Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Licences numurs:
Licences Nr.

Izglītības iestāde

SIA 'Biznesa augstskola Turība' Profresionālās izaugsmes centrs - Rīga, Graudu iela 68

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Graudu iela 68
Pedagogs:

Jūlija Terjuhana, ieguvusi maģistra grādu Informācijas Tehnoloģiju (IT) tiesībās
Māris Rungainis ar inženierzinātņu bakalaura grādu datorvadībā un datorzinībās

Programmas īstenošanas periods:
4,5 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
20
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
40