• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Digitālais mārketings

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
40
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
18.00
Mācību cena (EUR):
180
Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Digitālā mārketinga pamatprincipi:
Digitālo tehnoloģiju loma tirgus un tirdzniecības attīstībā
Mārketinga funkcijas un to digitalizācija
Patērētāju sabiedrība digitālajā vidē
Digitālā mārketinga stratēģijas un efektivitātes mērīšanas metrika
Interneta vietne kā integrētās mārketinga komunikācijas pamats:
Mājas lapas struktūra un veidošanas principi
Prasības mājas lapas kvalitātei
Analītiskie rīki mājas lapas funkcionalitātes kontrolei
Saturs tirdzniecībai un zīmolvadībai
Prasības un risinājumi mobilo ierīču apkalpošanai
Tiešā mārketinga rīki: e-pasts un īsziņas:
Prasības un ierobežojumi tiešā mārketinga rīku lietojumam
E-pasta mārketings: funkcijas, saturs, formāti, stratēģijas un efektivitātes mērīšanas sistēmas
Īsziņu mārketings: funkcijas, saturs, formāti, stratēģijas un efektivitātes mērīšanas sistēmas
Sociālo tīklu mārketings:
Uzņēmuma un produktu kontu loma un iespējas sociālajos tīklos
Sociālo tīklu mārketinga stratēģijas un efektivitātes mērīšanas sistēmas
Virālā mārketinga priekšrocības un ierobežojumi
Reklāmas izvietošana trešo pušu sistēmās:
Saistīto uzņēmumu mārketings
Reklāmkarogi: funkcijas, saturs, formāti, stratēģijas un efektivitātes mērīšanas sistēmas
Maksas reklāmas stratēģijas meklēšanas un displeja tīklos (AdWords u.c.)
Alternatīvās digitālā mārketinga stratēģijas:
Mobilās platformas un aplikāciju iespējas un ierobežojumi
Kolaboratīvais mārketings
Produktu izvietošanas risinājumi
Mēdiju integrācijas tendences

Izglītības dokuments:
Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Licences numurs:
Licences Nr.

Izglītības iestāde

SIA 'Biznesa augstskola Turība' Profresionālās izaugsmes centrs - Rīga, Graudu iela 68

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Graudu iela 68
Pedagogs:

Dace Amsone
2016. gada septembrī uzsāktas doktora Studijas 'Vadībzinātnes'
Promocijas darba tēma ' E-commerce solutions for tourism destination promotion'.
Sociālo zinātņu maģistra grāds (MgScSoc) Eiropas Studijās.

Programmas īstenošanas periods:
3 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
12
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
32