• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
64
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
28.80
Mācību cena (EUR):
288
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

1. Tabulu veidošana un datu formatēšana; 2. Datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru; 3. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus; 4. Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem; 5. Datu analīzes veikšana un statistika; 6. Diagrammas pielāgošana; 7. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai; 8. Kopīga uzņēmuma datu ievade un apstrāde; 9. Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem

Izglītības dokuments:
Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Izglītības iestāde

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 32

Mācību pasākums

Adrese: 

Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 32
Pedagogs:

Pāvels Tatarenecs (Maģistra grāds datorzinībās)

Programmas īstenošanas periods:
(16 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Preiļu nov., Preiļi, Andreja Paulāna iela 4

Mācību pasākums

Adrese: 

Preiļu nov., Preiļi, Andreja Paulāna iela 4
Pedagogs:

Igors Čelbajevs (Profesionālās pilnveides izglītība - Datormācība)

Programmas īstenošanas periods:
(16 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Rēzekne, Kosmonautu iela 6

Mācību pasākums

Adrese: 

Rēzekne, Kosmonautu iela 6
Pedagogs:

Igors Čelbajevs (Profesionālās pilnveides izglītība - Datormācība)

Programmas īstenošanas periods:
(16 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Daugavpils, 18.novembra iela 37A

Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, 18.novembra iela 37A
Pedagogs:

Veronika Petrova (Profesionālā augstākā izglītība specialitātē Datorsistēmu un datortīklu administrators, didaktikas kursi)

Programmas īstenošanas periods:
(16 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Jēkabpils, Viestura iela 5

Mācību pasākums

Adrese: 

Jēkabpils, Viestura iela 5
Pedagogs:

Pāvels Tatarenecs (Maģistra grāds datorzinībās)

Programmas īstenošanas periods:
(16 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Ludzas nov., Ludza, 1.maija iela 5

Mācību pasākums

Adrese: 

Ludzas nov., Ludza, 1.maija iela 5
Pedagogs:

Igors Čelbajevs (Profesionālās pilnveides izglītība - Datormācība)

Programmas īstenošanas periods:
(16 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15