• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Periodiskā apmācība transportlīdzekļa vadītājam (95.kods)

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Transports un loģistika
Programmas stundu skaits:
35
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
15.75
Mācību cena (EUR):
157.5
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Autovadītaja apliecība 'C', 'D', 'E', pirmā palīdzība, medicīniskā apskate

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

LR un ES normatīvie akti, kas reglamentē kravu un pasažieru pārvadājumus, LR un ES normatīvie akti, kas reglamentē TL vadītāju darba un atpūtas laiku, veicot pārvadājumus. Vispārējie noteikumi darbā ar tahogrāfu, Prasības kravas izvietošanai un stiprināšanai TL, veicot pārvadājumus, Pasažieru un vadītāju komforta nodrošināšanas veidi, veicot pārvadājumus, Dzinēja uzbūves īpatnības, TL transmisijas ekspluatācijas īpatnības un to pareizās pielietošanas paņēmieni, Automašīnas Aktīvās drošības iekārtu tehniskie parametri un prasme tos pārvaldīt, Ekonomiskas un efektīvas braukšanas paņēmieni, ievērojot noteikumus, Degvielas patēriņa optimizācijas paņēmieni, Ergonomisko principu pielietošana, automašīnas ekspluatācijas laikā, Bīstamu ceļa situāciju prognozēšanas un negadījumu novēršanas pamati, Vadītāja Psihofizioloģisku īpašību ietekme uz satiksmes drošību, Pozitīva komersanta tēla veidošana, ekonomiskie apstākļi, veicot pārvadājumus, pakalpojumu tirgus organizēšana, Avārijas situācijas novērtēšana. Palīdzības sniegšana cietušajiem, cilvēku evakuācija, reakcija agresijas gadījumā. Negadījumu protokola sastādīšanas pamatprincipi. Saskaņots paziņojums, Prasības pret vadītāju un viņa darbības noziedzība un nelegālās imigrācijas novēršanai, veicot pārvadājumus, Praktiskā eksāmena jautājumi K O95, Praktiskā nodarbība. Zināšanu testēšana visos programmas tematos. Grupas sastāvā pieļauto kļūdu analīze

Izglītības dokuments:
Mācību iestādes apliecība, par noklausīto kursu
Licences numurs:
Licences Nr.4143

Izglītības iestāde

SIA DELANA PLUSS - Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32

Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32
Pedagogs:

Deniss Ignatovs (pasniedzēja apliecības Nr. 001664, Daugavpils Universitate - profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs)

Programmas īstenošanas periods:
1 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
10
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
18
Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Saules iela, mājas Nr.32
Pedagogs:

Juris Dedelis(pasniedzēja apliecība Nr. , Baltijas Krievu institūts profesionālais maģistrs tiesību zinatnēs)

Programmas īstenošanas periods:
1 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
10
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
18