• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
48
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
21.60
Mācību cena (EUR):
216
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšanā un uzturēšanā (ITIL) - mācību dalībniekiem ir nepieciešama pamata zināšanas un pieredze IT pakalpojumu vadībā

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Kopējais programmas mācību stundu skaits - 48 (24 mācību stundas klātienē; 24 mācību stundas tālmācībā)
1. Pakalpojumu vadība praktiski:
• Labākā prakse
• Pakalpojums
• Pakalpojuma vadība
• Funkcijas, lomas un procesi
• Procesu raksturojums (mērāmi procesi, īpaši rezultāti, klienti, atsauces uz konkrētu gadījumu)
2. Pakalpojuma dzīves cikls:
• pakalpojuma dzīves cikls
• struktūra, mērogs, komponentes un ITIL® Bibliotēkas (Library) saskarnes
• Pakalpojumu Stratēģijas galvenie mērķi
• Pakalpojumu dizaina galvenie mērķi
• Pakalpojumu pārnešanas`galvenie mērķi
• Pakalpojumu darbināšanas galvenie mērķi
• Pakalpojumu nepārtrauktas uzlabošanas galvenie mērķi
3. Vispārējas koncepcijas un definīcijas:
• Pielietojamība un garantija
• Resursi un iespējas
• Pakalpojumu portfelis
• Biznesa pakalpojumu katalogs un tehnisko pakalpojumu katalogs
• IT pārvaldības loma Pakalpojumu dzīves ciklā
• Biznesa situācija
• Risks
• Pakalpojuma Modelis
• Pakalpojuma Sniedzējs
• Piegādātājs
• Pakalpojuma Līmeņa Vienošanās (Service Level Agreement (SLA))
• Operacionālā Līmeņa Vienošanās (Operational Level Agreement (OLA))
• Līgums (Contract)
• Pakalpojuma dizaina pakete (Package)
• Pieejamība
• Pakalpojuma Zināšanu Vadības Sistēma (Service Knowledge Management System (SKMS))
• Konfigurācijas vienība (Configuration Item) (CI)
• Konfigurācijas Vadības Sistēma (Configuration Management System)
Definitive Media Library (DML)
• Pakalpojumu Izmaiņas
• Tipu izmaiņas (Normāls tips, standarta un ' avārijas' tips (Emergency))
• Versijas vienība (Release Unit)
• Septiņi R izmaiņu vadībā
• Īpašs gadījums (Event)
• Trauksme (Alert)
• Negadījums (Incident)
• Ietekme, neatliekamība (Urgency) un prioritāte
• Pakalpojuma pieprasījums
• Problēma
• Problēmas novēršanas scenārijs
• Zināma kļūda
• Zināma kļūdas datu bāze (Known Error Data Base) (KEDB)
• Komunikācijas loma pakalpojuma darbībā
4. Pamatprincipi un modeļi:
• Pakalpojuma stratēģija
• Kādā veidā pakalpojuma līdzekļi (Assets) ir bāze vērtības noteikšanai
• Vērtības noteikšanas pakalpojumos
• Pakalpojuma dizains
• Cilvēki, procesi, produkti un partneri pakalpojumu vadībā
5. Pakalpojumu izveides pieci galvenie aspekti:
• Pakalpojumu portfeļa izveide
• Biznesa vajadzību noteikšana, pakalpojuma definīcija
• Pakalpojumu vajadzības/prasības un izveide
• Tehnoloģiskā un arhitektūras izveide
• Procesa izveide
• Mērījumu izveide
Pakalpojumu nodošana ārējam pakalpojumu sniedzējam
• Pakalpojuma V modelis
• Pakalpojuma darbība (Operation)
6. Līdzsvari Pakalpojumu darbībā (Operation):
• IT pakalpojumi versus tehnoloģiju komponentes
Stabilitāte versus reakcija (Responsiveness)
• Pakalpojumu kvalitāte versus pakalpojumu izmaksa
• Reactivitāte (Reactive) versus Proaktivitāte (proactive)
• Nepārtraukta pakalpojuma uzlabošana
• Plan, Do, Check un Act (PDCA) Modelis kvalitātes kontrolei un vadībai
• Nepārtrauktas pakalpojuma uzlabošanas modelis
• Mērījumu loma nepārtrauktai pakalpojuma uzlabošanai
• Biznesa vērtība (CSI 3.7.2)
• Pamatlīnijas (CSI 3.7.1)
• Metriku (metrics) veidi (tehnoloģiju, procesu un pakalpojumu)
7. Procesi:
• Pakalpojumu stratēģija
• Četras galvenās aktivitātes Pakalpojumu stratēģijas procesā
• Tirgus noteikšana
• Piedāvājumu attīstīšana
• Stratēģisko līdzekļu attīstīšana
• Sagatavošanās izpildei (realizācijai)
• Pakalpojumu portfeļa vadība (SPM)
• Pieprasījuma vadība
• Finanšu vadība
• Pakalpojumu izstrāde (Design)
• Pakalpojumu līmeņa vadība (SLM)
• Pakalpojumu kataloga vadība
• Pieejamības vadība
• Informācijas drošības vadība ISM)
• Piegādātāja vadība
• Kapacitātes vadība
T pakalpojuma nepārtrauktības vadība
• Pakalpojuma pārejamība (Transition)
• Pārmaiņu vadība
• Pakalpojumu līdzekļi un konfigurācijas vadība (SACM)
• Versiju un attīstības vadība
• Pakalpojumu darbība
• Negadījumu vadība
• Notikumu vadība
• Pieprasījumu izpilde
• Problēmu vadība
• Pieejas vadība
• Nepārtraukta pakalpojumu uzlabošana
• 7 soļu uzlabošanas process
8. Funkcijas:
• Pakalpojumu dienesta funkcijas loma, mērķi, organizācijas struktūras, personāls un metrika (metric)
Loma, mērķi un organizācijas pārklāšanās saistībā ar:
• Tehniskās vadības funkciju
• Aplikāciju vadības funkcija
• IT Darbības (Operations) vadības funkcija (IT darbības kontroles un iespēju vadība)
9. Lomas:
• Procesa īpašnieks
• Pakalpojuma īpašnieks
• RACI modelis
10. Tehnoloģija un arhitektūra:
• Vispārējas prasības pakalpojumu vadības tehnoloģijas integrētam komplektam
• Kā pakalpojumu automatizācija palīdz pakalpojumu vadības procesu integrācijā
11. ITIL® kvalifikācijas shēma (plāns)

Izglītības dokuments:
Apliecinājuma sertifikāts par programmas 'IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)' apguvi
Licences numurs:
Licences Nr.

Izglītības iestāde

SIA 'Baltijas Datoru akadēmija' - Rīga, Tallinas iela 4

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Tallinas iela 4
Pedagogs:

Ēriks Eglītis. Izglītība: Biznesa augstskola 'Turība', Finanšu grāmatvedība, 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība (2001. – 2003.g.). Sertifikāti:ITIL Foundation, COBIT 5 Foundation

Programmas īstenošanas periods:
2 kalendāro mēnešu ietvaros
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
7
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
22