• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
54
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
24.30
Mācību cena (EUR):
243
Prasības iepriekšējai izglītībai:

MS Excel pamata zināšanas tabulu veidošanā, noformēšanā un aprēķinu veikšanā

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Darba vides iepazīšana un kārtošana ātrākai informācijas ievadei un apstrādei
Datu uzskaites faila izveidošana un sagatavošana turpmākai izmantošanai
Atšķirīgu datu izvietošana vienā datu uzskaites failā un faila struktūras pielāgošana
Informācijas ievadīšana un pielāgošana attīecīgās datu tabulas izveidošanai
Vizuāli pārskatāmas datu tabulas izveidošana, izmantojot datu noformēšanu
Datu ievades lauku izkārtošana un struktrēšana datu uzskaites failā
Starprezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
Grafiskā datu attēlošna vieglākai datu uztveršanai
Datu uzskaites faila sagatavošana drukāšanai
Tabulu veidošana un datu noformēšana
Datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšna, izmantojot datu filtru
Starprezultātu un rezultātu iegūšna, veicot datu aprēķinus
Formulu auditēšana datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai
Datu tabulas papildināšna, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem
Datu analīzes veikšana un statistika
Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas
Diagrammas pielāgošana
Datu tabulas sasaiste ar ctiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai
Kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde
Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem

Izglītības dokuments:
Apliecība

Izglītības iestāde

PIKC 'Rīgas Tehniskā koledža' - Rīga, Braslas iela 16

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Braslas iela 16
Pedagogs:

Natallia Karatun, profesionālā maģistra grāds datorsistēmās un sistēmu analītiķa kvalifikācija

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
8
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
20