• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Telemehānika un loģistika

Izglītības programmas veids:
Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija(s):
Loģistikas darbinieks
Nozare:
Transports un loģistika
Programmas stundu skaits:
960
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
110.00
Mācību cena (EUR):
1100
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Programmas apraksts:

Komercdarbības pamati
Lietvedība
Grāmatvedības pamati
Datormācība
Praktiskā latviešu valoda
Tirgzinību pamati un prečzinība
Profesionālā angļu valoda
Profesionālā krievu valoda
Lietišķā komunikācija un profesionālā ētika
Darba un vides aizsardzība
Darba un saistību tiesības
Transporta loģistika
Transporta ģeogrāfija
Krājumu, noliktavu un sadales loģistika
Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas
Loģistikas procesu informācijas tehnoloģijas un sistēmas

Izglītības dokuments:
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences numurs:
P-13090
Akreditācijas informācija:
Akreditācija tiks veikta izglītības programmas īstenošanas laikā.

Izglītības iestāde

PIKC 'Rīgas Tehniskā koledža' - Rīga, Braslas iela 16

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Braslas iela 16
Pedagogs:

Solvita Martinsone-Liepiņa, maģistra grāds sociālās zinībās un tirgvedībā
Olga Kazakova, maģistra grāds pedagoģijā
Monika Martinsone, maģistra grāds ekonomikā, arodpedagogs
Jevgenija Gurenko, profesionālās izglītības pedagogs
Dzintra Zauska, maģistra grāds filoloģijā
Jana Kuzmina, doktora grāds valodniecībā
Maija Urbāne, maģistra grāds pedagoģijā
Ingrīda Golubeva, maģistra grāds loģistikā, maģistra grāds pedagoģijā
Sandra Stūrīte, inženierzinātņu bakalaura grāds
Lilita Gaile, maģistra grāds vadībzinātnē, profesionālās izglītības pedagogs
Dainis Matisons, maģistra grāds inženierzinātnēs
Tatjana Daudiša, pirmā līmeņa augstākā izglītība (pasta speciālista kvalifikācija); profesionālā maģistra grāds ekonomikā

Programmas īstenošanas periods:
9 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
20
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
28