• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
64
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
28.80
Mācību cena (EUR):
288
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes datu analīzē un pārskatu sagatavošanā ar MS Excel - mācību dalībniekiem ir nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Kopējais programmas mācību stundu skaits - 64 (32 mācību stundas klātienē; 32 mācību stundas tālmācībā)
1. Darba vides iepazīšana un iekārtošana ātrākai informācijas ievadei un apstrādei
2. Datu uzskaites faila izveidošana un sagatavošana turpmākai izmantošanai
3. Atšķirīgu datu izvietošana vienā datu uzskaites failā un faila struktūras pielāgošana
4. Informācijas ievadīšana un pielāgošana attiecīgās datu tabulas izveidošanai
5. Vizuāli pārskatāmas datu tabulas izveidošana, izmantojot datu noformēšanu
6. Datu ievades lauku izkārtošana un strukturēšana datu uzskaites failā
7. Starprezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
8. Grafiska datu attēlošana vieglākai datu uztveršanai
9. Datu uzskaites faila sagatavošana drukāšanai
10. Tabulu veidošana un datu formatēšana:
• Datu tabulas vizuāla normēšana vieglākai datu uztverei
• Iepriekš definētiem kritērijiem atbilstošu datu izcelšana datu tabulā
• Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas
11. Datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru:
• Apjomīga datu saraksta kārtošana
• Vēlamo datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
12. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus:
• Nosaukuma piešķiršana šūnai un šūnu apgabalam, nosaukuma rediģēšana
• Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai
• Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmantošana
• Funkciju izmantošana šūnu skaita noteikšanai
• Teksta funkciju izmantošana
• Datuma un laika funkciju izmantošana
• Loģisko funkciju IF veidošana
• Datu organizēšana līmeņos, aprēķinot starpsummas un kopsummas
• Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana
• Citu funkciju izmantošana
• Masīva funkcijas izmantošana
• Funkcijas SUMIFS izmantošana
• Formulu un funkciju attēlošana
13. Formulu auditēšana datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai:
• Formulu priekštecības un pēctecības izsekošana
• Formulas novērtēšana, izmantojot dialoglogu
• Kļūdu meklēšana formulās un to labošana
14. Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem:
• Datu importēšana un eksportēšana uz citām programmām
• Darbgrāmatas un darblapas veidnes veidošana un izmantošana
• Saites veidošana starp divu darbgrāmatu šūnām
15. Datu analīzes veikšana un statistika:
• Datu validācijas veikšana, lai nepieļautu nederīgu datu ievadīšanu
Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darblapā
• Scenāriju veidošana atšķirīgu aprēķina rezultātu iegūšanai
• Rīka Goal Seek izmantošana vēlamo aprēķina rezultātu sasniegšanai
• Maksājuma grafika sastādīšana, izmantojot atšķirīgus ievades datus/Maksājuma summas aprēķināšana, izmantojot atšķirīgus izejas datus
• Pievienojumprogrammas Solver izmantošana optimālo risinājumu meklēšanai
• Dublikātu dzēšana unikālu ierakstu tabulas izveidošanai
16. Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas:
• Rakurstabulas izveidošana; datu filtrēšana
• Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu
• Rakurstabulas rediģēšana; formatēšana;
• Rakursdiagrammas veidošana
17. Diagrammas pielāgošana:
• Diagrammas veidnes izveidošana
• Diagrammas tendences līknes pievienošana
• Diagrammas veidošana, izmantojot kombinēto diagrammu
18. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai:
• Hipersaite uz esošu failu
• Hipersaite uz citu darbgrāmatas šūnu
• Hipersaite uz jaunu dokumentu
• Hipersaite uz e-pasta ziņojumu
19. Kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde:
• Komentāra pievienošana, rediģēšana un dzēšana
• Izmaiņu reģistrēšana, izmaiņu akceptēšana un noraidīšana
• Darbgrāmatas koplietošana
• Vairāku darbgrāmatu apvienošana
• Darbgrāmatas un darblapas aizsargāšana ar paroli
20. Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem:
• Datu uzskaites faila nosūtīšana, izmantojot e-pasta ziņojumu
• Datu uzskaites faila saglabāšana tīmekļa lapas formātā
• Datu uzskaites faila saglabāšana PDF formātā

Izglītības dokuments:
Apliecinājuma sertifikāts par programmas 'Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel' apguvi
Licences numurs:
Licences Nr.

Izglītības iestāde

SIA 'Baltijas Datoru akadēmija' - Rīga, Tallinas iela 4

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Tallinas iela 4
Pedagogs:

1. Aija Virse. Izglītība: Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijās (2000.-2003.). Sertifikāti: Microsoft sertificēta pasniedzēja; Microsoft Office Excel 2013 speciālista sertifikāts.
2. Ilmārs Bauga. Izglītība: Mārupes 1. vidusskola, diploms. Sertifikāti: Microsoft Office speciālists – Office Excel 2013 Eksperts; Microsoft sertificēts pasniedzējs; Microsoft profesionāļa sertifikāts; Microsoft Office speciālista sertifikāts, Office Outlook 2013; Eiropas datorprasmes sertifikāts - lietpratēju moduļi (ECDL).
3. Jānis Stūris. Izglītība: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās (2008. –2010.). Sertifikāti: Microsoft Excel 2013 sertificēts speciālists.
4. Atis Verdenhofs. Izglītība: Rīgas Biznesa Skola, Uzņēmējdarbības vadība, maģistrs (MBA) (2008. – 2016.). Sertifikāti: Microsoft Office speciālista (MOS) Excel 2013 sertifikāts.

Programmas īstenošanas periods:
2 kalendāro mēnešu ietvaros
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
7
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
22