• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: apkope un regulēšana (apkures iekārtas)

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Enerģētika
Programmas stundu skaits:
40
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
18.00
Mācību cena (EUR):
180
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Nav attiecināms

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un pamatprasmes.
Apkures sistēmas regulēšana, siltumenerģijas lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšana telpās ;
Ūdens temperatūras regulēšana;
Automātiska apkures temperatūras regulēšana atkarībā no ārējās gaisa temperatūras;
Drošības pasākumu ievērošana ;
Racionāla siltumenerģijas izmantošana, siltumapgādes sistēmu apkope.

Izglītības dokuments:
Apliecība par izglītības programmas apguvi
Licences numurs:
Nav attiecināms

Izglītības iestāde

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE' - Balvu nov., Balvi, Tautas iela 1,

Mācību pasākums

Adrese: 

Balvu nov., Balvi, Tautas iela 1,
Pedagogs:

Andris Vējiņš-Ruciņš, augstākā izglītība specialitātē

Programmas īstenošanas periods:
10 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15