• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Personu datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
36
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
16.20
Mācību cena (EUR):
162
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Nav attiecināms

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes.
Informācijas drošības pamati; sensitīvo datu veidi; datu apstrāde; datu aprite tiešsaistē; riski Internetā; ļaunprogrammatūra; tehniskie risinājumi risku novēršanai; rezerves kopēšana; prasības IT infrastruktūrai un sistēmām; drošība mākoņpakalpojumos; datu šifrēšana un droša pārvaldīšana; likuma normu ieviešana uzņēmumā.

Izglītības dokuments:
Apliecība par izglītības programmas apguvi
Licences numurs:
Nav attiecināms

Izglītības iestāde

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE' - Balvu nov., Balvi, Tautas iela 1,

Mācību pasākums

Adrese: 

Balvu nov., Balvi, Tautas iela 1,
Pedagogs:

Guntis Laicāns- Microsoft sertifikācija: Microsoft Certified Solutions Associate (astoņas sertifikācijas), Linux Advanced Administration, pedagoģiskā pamatizglītība

Programmas īstenošanas periods:
9 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE' - Rugāju nov., Rugāju pag., Kurmenes iela 87,

Mācību pasākums

Adrese: 

Rugāju nov., Rugāju pag., Kurmenes iela 87,
Pedagogs:

Guntis Laicāns- Microsoft sertifikācija: Microsoft Certified Solutions Associate (astoņas sertifikācijas), Linux Advanced Administration, pedagoģiskā pamatizglītība

Programmas īstenošanas periods:
9 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE' - Viļakas nov., Viļaka, Pils iela 11,

Mācību pasākums

Adrese: 

Viļakas nov., Viļaka, Pils iela 11,
Pedagogs:

Guntis Laicāns- Microsoft sertifikācija: Microsoft Certified Solutions Associate (astoņas sertifikācijas), Linux Advanced Administration, pedagoģiskā pamatizglītība

Programmas īstenošanas periods:
9 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS 'AZOTE' - Baltinavas nov., Kārsavas iela 22,.

Mācību pasākums

Adrese: 

Baltinavas nov., Kārsavas iela 22,.
Pedagogs:

Guntis Laicāns- Microsoft sertifikācija: Microsoft Certified Solutions Associate (astoņas sertifikācijas), Linux Advanced Administration, pedagoģiskā pamatizglītība

Programmas īstenošanas periods:
9 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12