Pieejamais atbalsts

Mācību maksa:

  • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Papildu atbalsts:

Konsultācijas (ja nepieciešams):

  • pieaugušo izglītības koordinatora informatīva konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās, kurš konsultē par projekta iespējām, tajā pieejamām mācībām savā pašvaldībā vai citviet, pieejamo atbalstu, pieteikšanās kārtību u.c. jautājumiem;
  • karjeras konsultācija tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē, kurā karjeras konsultants darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta konsultē gadījumos, ja ir šaubas par to, kāda veida mācības vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka.