Pieejamais atbalsts

Mācību maksa:

  • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs.
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas (ja nepieciešams):

  • pieaugušo izglītības koordinatora informatīva konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās (konsultē par projekta iespējām, tajā pieejamām mācībām savā pašvaldībā, pieejamo atbalstu, pieteikšanās kārtību u.c. jautājumiem),
  • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē (konsultē darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta gadījumos, ja ir šaubas par to, kāda veida mācības vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka).

Cits atbalsts: