Pieaugušo izglītības koordinatori

64 Latvijas pašvaldībās, kas ir projekta sadarbības partneri, darbosies pieaugušo izglītības koordinators, pie kura iedzīvotājiem ir iespēja vērsties, lai saņemtu informatīvu konsultāciju par atbilstību mērķauditorijai, piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu, kā arī pieteikšanās kārtību. 

Pašvaldība Pieaugušo izglītības koordinators
Aglonas novads Valentīna Ondzule
projektu speciāliste
29210088
valentinaondzule@inbox.lv
Aizkraukles novads Rita Vuškāne
Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centra lietvede
65133902
piiac.aizkraukle@inbox.lv
Aizputes novads Iveta Kļevcova
Aizputes novada domes projekta vadītāja
63459150
iveta@aizpute.lv 
Auces novads Inuta Smirnova
Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra Bēnes nodaļas vadītāja
28888166
inuta24@inbox.lv
Baldones novads Ineta Lazda
sociālais darbinieks
27840484, 67932067
soc.dienests@baldone.lv
Balvu novads Biruta Kindzule
Balvu profesionālās un vispārīgās vidusskolas izglītības darba speciāliste
29444707
biruta.kindzule@balvi.lv
Burtnieku novads Madara Timermane
Attīstības nodaļas speciāliste
29320067
madara.timermane@burtniekunovads.lv
Cēsu novads Edīte Spožuma
Cēsu Pieaugušo izglītības centra speciāliste
64124981
cpic@cesis.lv
Dagdas novads Marija Micķeviča
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
65653240, 29681560
mickevica.marija@inbox.lv
Daugavpils novads Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants
65422284
jazeps.krukovskis@dnd.lv
Dobeles novads Ginta Vendele-Renga
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra apmācību speciāliste
63781741
ginta.vendele@dobele.lv
Durbes novads Agita Stase
Lieģu bibliotēkas vadītāja
63498071
liegubiblioteka@durbe.lv
Grobiņas novads Mārīte Bruža
Pieaugušo izglītības centra direktore
63491215
sic@grobinasnovads.lv
Gulbenes novads Anita Birzniece
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste-vadītāja vietniece
64497725, 26698096
anita@gulbene.lv
Inčukalna novads Margita Līce
projektu vadītāja
29486755
margita.lice@incukalns.lv
Jaunjelgavas novads Anita Ostrovska
Jaunjelgavas novada kultūras nama direktore
29497587
anita.ostrovska@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novads Baiba Logina
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja
29230240
baiba.logina@jaunpiebalga.lv
Jelgavas novads Jānis Erno
Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos
63012258
janis.erno@jelgavasnovads.lv
Kandavas novads Jeļena Šnikvalde
Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
28618612
liene.snikvalde@inbox.lv
Kuldīgas novads Lauris Klestrovs
Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centra biroja darba organizators
63322540, 29969269
lauris@kuldiga.lv
Ķeguma novads Larisa Jukna
Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma novada dienas centra administratore
20233728
larisa.jukna@kegums.lv
Ķekavas novads Linda Zaķe
Izglītības daļas speciāliste
26459609
linda.zake@kekava.lv
Līgatnes novads Dace Bērziņa
Jaunatnes un izglītības lietu speciāliste
26866855
dace.ligsk@inbox.lv
Limbažu novads Vaira Ābele
Limbažu 3.vidusskolas struktūrvienības: Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas vadītāja
29181788
vaira.abele@limbazi.lv
Līvānu novads Inese Stahovska
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
65307800, 28844848
inese.stahovska@livani.lv
Ludzas novads Inese Romanova
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe
29429537
inese.romanova@ludza.lv
Madonas novads Vivita Vecozola
Izglītības nodaļas speciāliste
26378836
vivita.vecozola@madona.lv
Mālpils novads Līvija Mukāne
Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja
26114137
livija.mukane@malpils.lv
Mārupes novads Dagnija Rjapolova
Mārupes novada Izglītības dienesta jaunatnes lietu speciālists
25448489
dagnija.rjapolova@marupe.lv
Nīcas novads Kristīne Kopštāle
Pieaugušo izglītības metodiķe
63489484; 29560068
kristine.kopstale@nica.lv
Ogres novads Ieva Švēde
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā
65068764
ieva.svede@ogresnovads.lv
Olaines novads Rudīte Babra
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
29192247, 67966741
pic@olaine.lv
Ozolnieku novads Santa Tuherma
Ozolnieku novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste
29403169
santa.tuherma@ozolnieki.lv
Pāvilostas novads Vizma Ģēģere
Projektu koordinatore
63484561
vizma.gegere@pavilosta.lv
Pļaviņu novads Inese Saulīte
Izglītības speciāliste
29146136
inese.saulite@plavinas.lv
Preiļu novads Genovefa Miglāne
 
25999592
genovefam@inbox.lv
Priekules novads Liene Sokolovska
Priekules vidusskolas pedagogs
29356809
liene.sokolovska@gmail.com
Priekuļu novads Vineta Lapsele
projektu vadītāja
28616777
vineta.lapsele@priekulunovads.lv
Raunas novads Inita Dzenīte
Raunas novada domes uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante
20113942
inita.dzenite@rauna.lv
Rēzeknes novads Gunita Veismane
Projektu koordinatore
20214720
gunita.veismane@saskarsme.lv
Riebiņu novads Sanita Kabakova
Attīstības un plānošanas daļas Projektu vadītāja
65324379
sanita.kabakova@riebini.lv
Rojas novads Kristīne Voldemāre
Rojas TIC vadītāja
28630590
tic@roja.lv
Rucavas novads Natālija Grauduže
Pieaugušo izglītības metodiķe
29134903
natalija.grauduze@rucava.lv
Rūjienas novads Gita Zariņa
Rūjienas novada Tautskolas vadītāja
26397236
gita.zarina@rujiena.lv
Rundāles novads Santa Švāģere
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
26241562
santa.svagere@rundale.lv
Salacgrīvas novads Dzintra Eizenberga
Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
64071985
dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
Salas novads Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste
65237748; 29156210
referente@salas.lv
Salaspils novads Inga Elksne
Izglītības daļas vadītāja
26481457
inga.elksne@salaspils.lv
Saldus novads Eva Einmane
Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
27721561
eva.einmane@saldus.lv
Saulkrastu novads Ainārs Liepiņš
Pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” pieaugušo izglītības koordinators-projektu speciālists
25724801
ainars.liepins@saulkrasti.lv
Sējas novads Liona Barone
Sējas novada domes lauku attīstības konsultante/mūžizglītības koordinatore
26160628
liona.barone@seja.lv
Skrīveru novads Andris Zālītis
Domes priekšsēdētājs
65197015; 65197675
dome@skriveri.lv
Skrundas novads Inga Flugrāte
Izglītības nodaļas vadītāja
27839913, 63350463
inga.flugrate@skrunda.lv
Talsu novads Inga Sokolova
Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja
26518464
inga.sokolova@talsi.lv
Vaiņodes novads Normunds Pāvils
Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists
22009884
normunds.pavils@gmail.com
Valkas novads Baiba Vorobjeva
Pieaugušo izglītības koordinators
27898014
baibavorobjeva@inbox.lv
Ventspils novads Īrisa Roze-Posuma
Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
26663245
irisa.roze-posuma@ventspilsnd.lv
Viesītes novads Laura Zvirbule
Projektu administratore
26691248
laura.zvirbule@viesite.lv
Viļānu novads Ilga Morozova
Viļānu novada pašvaldības izglītības lietu speciāliste
64605833
izglitiba@vilani.lv
Rīga Sandra Cīrule
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenās speciāliste
67105579
sandra.cirule@riga.lv
Jēkabpils Inga Grīnberga
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra projektu koordinatore
26101166, 65221333
inga.grinberga@titc.lv
Jelgava Diāna Alatirjova
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta galvenā speciāliste
22363066
diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv
Liepāja Kristīne Grudule
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
63489150
kristine.grudule@liepaja.edu.lv
Ventspils Ineta Burceva
Ventspils Tehnikuma direktores vietnieces izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos
22019039
ineta.burceva@pikc.lv
Gunta Blumberga
Ventspils digitālā centra Pieaugušo izglītības centra vadītājs
63607607
gunta.blumberga@ventspils.lv
Sergejs Zikovs
Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra direktors
63629650
sergejs.zikovs@venta.lv