Pieaugušo izglītības koordinatori

Vairāk nekā 80 VIAA pieaugušo izglītības projekta sadarbības pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības (PI) koordinators, pie kura var vērsties, lai:

  • saņemtu informatīvu konsultāciju par piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu un tā saņemšanas kārtību u.c. jautājumiem, 
  • pieteiktos mācībām klātienē, ja nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē šajā mājaslapā. Pieteikšanās mācībām ar koordinatora starpniecību notiek, klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Pašvaldība Pieaugušo izglītības koordinators
Aglonas novads Valentīna Ondzule
projektu speciāliste
29210088
valentinaondzule@inbox.lv
Aizkraukles novads Rita Vuškāne
Aizkraukles interešu izglītības centra lietvede
65133902
aiic@aizkraukle.lv 
Aizputes novads Kristīne Jasaite
Aizputes novada domes projekta vadītāja
63459150
kristine.jasaite@aizpute.lv
Alsungas novads Aīda Vanaga
Izglītības pārvaldes vadītāja
26397069
aida.vanaga@inbox.lv 
Alūksnes novads Gunta Kupča
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
64381479, 26320623
izgl.parvalde@aluksne.lv 
Auces novads Inuta Smirnova
Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra Bēnes nodaļas vadītāja
28888166
inuta24@inbox.lv
Baldones novads
Renārs Manuilovs
Projektu vadītājs
28663569
renars.manuilovs@baldone.lv  
Balvu novads Biruta Kindzule
Balvu profesionālās un vispārīgās vidusskolas izglītības darba speciāliste
29444707
biruta.kindzule@balvi.lv
Burtnieku novads Dana Sāre
Projektu vadītāja
29320067
dana.sare@burtniekunovads.lv 
Cēsu novads Kontaktinformācija tiek precizēta
 
 
 
Dagdas novads Marija Micķeviča
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
29681560
mickevica.marija@inbox.lv
Daugavpils pilsēta Ilze Onzule
Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos
29252443
ilze.onzule@ip.daugavpils.lv
Daugavpils novads Jāzeps Krukovskis
Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Komercdarbības konsultants

26121362; 65422284

jazeps.krukovskis@dnd.lv
Dobeles novads Aneta Maisaka
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra projektu asistente
25449330
aneta.maisaka@dobele.lv
Dundagas novads Jurģis Rērihs
Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs  
63237857, 25741994
jurgis.rerihs@dundaga.lv
Durbes novads Agita Stase
Lieģu bibliotēkas vadītāja
63498071
liegubiblioteka@durbe.lv
Ērgļu novads Kaiva Bukovska
Ērgļu bibliotēkas vadītāja
64871430
erglbiblio@tvnet.lv
Grobiņas novads Anna Freiberga
Grobiņas novada domes projektu vadītāja
63497965, 26124222
anna.freiberga@grobinasnovads.lv
Gulbenes novads Lauris Šķenders
Gulbenes novada izglītības pārvaldes projektu vadītājs
28742807
lauris.skenders@gulbene.lv
Ilūkstes novads Vita Tolmante
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe
65447859, 20219091
vita.tolmante@ilukste.lv
Inčukalna novads Margita Līce
projektu vadītāja
29486755
margita.lice@incukalns.lv
Jaunjelgavas novads Evija Vectirāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
27889770
evija.vectirane@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novads Baiba Logina
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja
29230240
baiba.logina@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novads Renāte Zīverte
Pieaugušo izglītības koordinatore
63180960
renate.ziverte@jaunpils.lv
Jelgavas pilsēta Līga Miķelsone
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
63012155
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
Jelgavas novads Jānis Erno
Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos
63012258
janis.erno@jelgavasnovads.lv
Jēkabpils pilsēta Inga Grīnberga
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra izglītības darba speciāliste
26101166, 65221333
inga.grinberga@titc.lv
Jēkabpils novads Līva Stašule
projektu speciāliste
26625480
liva.stasule@jekabpilsnovads.lv
Jūrmalas pilsēta Alise Landsberga
Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas speciāliste
67093882
alise@jurmala.lv 
Kandavas novads Jeļena Šnikvalde
Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja
28618612
liene.snikvalde@inbox.lv
Kārsavas novads Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
26606506

antra.barkane@karsava.lv

Kuldīgas novads Una Matisone
Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste
26542280
una.matisone@kuldiga.lv
Ķeguma novads Larisa Jukna
Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma novada dienas centra vadītāja
20233728
larisa.jukna@kegums.lv
Ķekavas novads Linda Zaķe
Izglītības daļas speciāliste
26459609
linda.zake@kekava.lv
Kokneses novads Antra Vasiļevska
 
26309980
antra.vasilevska@koknese.lv
Krāslavas novads Aina Dzalbe
Attīstības nodaļas projektu speciāliste
65620286
aina.dzalbe@kraslava.lv
Krustpils novads Vita Salmiņa
Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja
26183839
vita.salmina@krustpils.lv
Liepājas pilsēta Agnese Lejniece
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

63489152, 26525031

agnese.lejniece@liepaja.edu.lv
Līgatnes novads Dace Bērziņa
Jaunatnes un izglītības lietu speciāliste
26866855
dace.ligsk@inbox.lv
Limbažu novads Vaira Ābele
Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore
29181788
vaira.abele@limbazi.lv
Līvānu novads Inese Stahovska
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
65307800, 28844848
inese.stahovska@livani.lv
Lubānas novads Dace Mežsarga
Izglītības darba speciālists
64820920
dace.mezsarga@lubana.lv
Ludzas novads Inese Romanova
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe
29429537
inese.romanova@ludza.lv
Madonas novads Vivita Vecozola
Izglītības nodaļas speciāliste
26378836
vivita.vecozola@madona.lv
Mālpils novads Līvija Mukāne
Mālpils novada domes projektu vadītāja, pieaugušo izglītības koordinatore
26114137
livija.mukane@malpils.lv
Mārupes novads Sarmīte  Antiņa
Izglītības dienesta vadītāja (Konrādu iela 5, Mārupe)
25448489
sarmite.antina@marupe.lv
Naukšēnu novads Inguna Zukure
projektu vadītāja
29176158
inguna.zukure@naukseni.lv
Nīcas novads Kristīne Kopštāle
Pieaugušo izglītības metodiķe
63489484; 29560068
kristine.kopstale@nica.lv
Ogres novads Ieva Švēde
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā
65068764
ieva.svede@ogresnovads.lv
Olaines novads Rudīte Babra
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
29192247, 67966741
pic@olaine.lv
Pāvilostas novads Vizma Ģēģere
Projektu koordinatore
63484561
vizma.gegere@pavilosta.lv
Pļaviņu novads

Ilona Lazda

Pļaviņu novada domes Izglītības darba speciāliste

29146136

ilona.lazda@plavinas.lv
Preiļu novads Genovefa Miglāne
 
25999592
genovefam@inbox.lv
Priekules novads Ainars Cīrulis
Domes priekšsēdētājas vietnieks
26490164
ainars.cirulis@priekulesnovads.lv
Priekuļu novads Vineta Lapsele
projektu vadītāja
28616777
vineta.lapsele@priekulunovads.lv
Raunas novads Inita Dzenīte
Raunas novada domes uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante
20113942
inita.dzenite@rauna.lv
Rēzeknes novads Baiba Uzulnīka
Projektu koordinatore
29447595
baiba.uzulnika@saskarsme.lv
Riebiņu novads Ilze Kudiņa
Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja
65392649
ilze.kudina@riebini.lv
Rīgas pilsēta Sandra Cīrule
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenās speciāliste
67105579
sandra.cirule@riga.lv
Rojas novads Kristīne Voldemāre
Rojas TIC vadītāja
28630590
tic@roja.lv
Rucavas novads Agnese Volmane
Bērnu un jauniešu dienas centra vadītāja
26875152
agnese.volmane@rucava.lv
Rugāju novads Lonija Melnace
Rugāju novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
27850898
planotaji@rugaji.lv
Rūjienas novads Gita Zariņa
Rūjienas novada Tautskolas vadītāja
26397236
gita.zarina@rujiena.lv
Rundāles novads Santa Švāģere
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
28343312
santa.svagere@rundale.lv
Salacgrīvas novads Elīna Lilenblate
Salacgrīvas novada domes Uzņēmējdarbības konsultante
64071985
elina.lilenblate@salacgriva.lv
Salas novads Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste
65237748; 29156210
referente@salas.lv
Salaspils novads Kristīna Kuzmiča
Izglītības daļas metodiķe
67981016
kristina.kuzmica@salaspils.lv
Saldus novads

Ilze Konuševska

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
28358086
ilze.konusevska@saldus.lv
Saulkrastu novads Aivija Kokare
Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
67142515
aivija.kokare@saulkrasti.lv
Sējas novads Liona Barone
Sējas novada domes lauku attīstības konsultante/mūžizglītības koordinatore
67977756
liona.barone@seja.lv
Skrīveru novads Andris Zālītis
Domes priekšsēdētājs
65197015; 65197675
dome@skriveri.lv
Skrundas novads Baiba Eversone
Jaunatnes lietu speciāliste
29852292
baiba.eversone@skrunda.lv
Smiltenes novads Jūlija Egle
Klientu apkalpošanas centra vadītāja
64707588, 26370774
julija.egle@smiltene.lv
Talsu novads Uldis Katlaps
Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs
29468902
uldis.katlaps@talsi.lv
Tukuma novads Angelika Dembovska
Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste
63107274, 25433432
angelika.dembovska@tukums.lv
Vaiņodes novads Normunds Pāvils
Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists
22009884
normunds.pavils@gmail.com
Valkas novads Baiba Vorobjeva
Pieaugušo izglītības koordinatore
29115070
baibavorobjeva@inbox.lv
Ventspils pilsēta Inta Reinholde
Ventspils Tehnikuma Pieaugušo izglītības projekta koordinatore
26346737
intajekabs@inbox.lv
Gunta Blumberga
Ventspils digitālā centra Pieaugušo izglītības centra vadītāja
63607607
gunta.blumberga@ventspils.lv
Egita Udodova
Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra vadītāja
63629650
mic@venta.lv 
Ventspils novads Īrisa Roze-Posuma
Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
26663245
irisa.roze-posuma@ventspilsnd.lv
Viesītes novads Liene Maisaka
Projektu administratore
26691248
liene.maisaka@viesite.lv
Viļānu novads Ilga Morozova
Viļānu novada pašvaldības izglītības lietu speciāliste
64605833
izglitiba@vilani.lv
Atjaunots 2020. gada 19. maijā