Mācību iespējas

Mācību klāsts

 • ceturtajā pieteikšanās kārtā, kas noritēja no 2019. gada 27. maija līdz 28. jūnijam, mācības bija pieejamas 12 tautsaimniecības nozarēs: 
  • elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde,
  • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana,
  • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība,
  • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms,
  • drukas un mediju tehnoloģijas,
  • transports un loģistika,
  • enerģētika,
  • ķīmiskā rūpniecība,
  • būvniecība,
  • kokrūpniecība,
  • mašīnbūve un mašīnzinības,
  • kultūra.
 • nozaru un mācību klāsts var mainīties katrā no pieteikšanās kārtām.

Mācības mūžizglītības kompetencēs

4. pieteikšanās kārtas laikā pirmoreiz bija pieejamas mācības mūžizglītības kompetencēs. Tās ir iemaņas un prasmes, kuras jāapgūst visas dzīves garumā, lai pielāgotos izmaiņām darba tirgū, un tās var nebūt saistītas ar darba nozari vai profesijas specifiku. Mūžizglītības komentences un mācību piemēri:

 • valodu kompetence (piemēram, profesionālā angļu valoda automehāniķiem), 
 • digitālā kompetence (piemēram, digitālās prasmes darba vajadzībām),
 • uzņēmējdarbības kompetence (piemēram, produkta veidošana un pārdošana), 
 • ilgtspējas kompetence (piemēram, zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā), 
 • matemātiskā kompetence un kompetence dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzinātnēs (piemēram, ražošanas automatizācijas pamati), 
 • kultūras izpratnes un izpausmes kompetence (pienēram, dizaina domāšana uzņēmējiem), 
 • personīgā, sociālā un mācīšanās kompetence (piemēram, komandas darba vadīšanas ABC), 
 • apvienotās jeb integrētās kompetences (piemēram, matemātiskās, inženierzinātņu, un uzņēmējdarbības kompetences elektrotehnikā). 

Pieejamie mācību programmu veidi

Projektā piedāvātas 4 veidu mācību programmas:

 • profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju. Šīs ir formālās izglītības programmas, kas paredz mācības 480 līdz 1280 stundas jeb vairākus mēnešus, kā arī kvalifikācijas praksi un eksāmenu;  
 • profesionālās pilnveides programmas, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību. Šīs mācības paredz mācības 160 - 320 stundas jeb vairāku nedēļu vai mēnešu garumā; 
 • neformālās izglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu. Šo mācību garums ir ne vairāk kā 159 stundas jeb pāris nedēļas vai mēneši; 
 • moduļi (jaunums 4. kārtā), kas ir licencētu un akreditētu profesionālās izglītības programmu sastāvdaļa un nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Moduļi sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma, nav īsāki par 40 stundām un to noslēgumā var saņemt apliecību. Šo mācību programmu priekšrocība - vairāku moduļu apguve arī ārpus šī projekta par saviem līdzekļiem ļauj sakomplektēt profesionālās izglītības programmu un iegūt profesiju.

Mācību organizācija:

 • mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteicās ceturtajā kārtā, sākās 2019. gada jūlijā un augustā;
 • pēc tam, kad būs nokomplektēta grupa, jādodas uz izglītības iestādi, jāslēdz mācību līgums un jāveic 10% līdzmaksājums:  
  • to var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
  • maksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas;
  • personas ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu ir atbrīvotas no līdzmaksājuma un var mācīties bez maksas.
 • mācības notiek dažādos laikos - gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, atsevišķās programmās mācības var notikt arī pa dienu, kā arī tās var notikt dažādā intensitātē, tāpēc aicinām noskaidrot plānotos mācību norises laikus izvēlētajā izglītības iestādē pirms pieteikšanās;
 • mācību ilgums var būt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem un pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Lasīt tālāk -> pieejamais atbalsts un izmaksas