Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai jau kopš 2011. gada. Uzsākot pieaugušo izglītības projektu, pakalpojuma izmaksas līdzfinansē ES fondi un valsts.

ES fondi un valsts apmaksā 90% vai 100% apmērā

Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem, kuri ir apguvuši kādu profesiju darba gaitā ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kādu no projektā piedāvātajām kvalifikācijām, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām izglītības iestādēm, kas šo iespēju piedāvā projekta ietvaros.

Tā kā profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, ko nosaka MK noteikumi, pirmo reizi iedzīvotāji var tam saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Izmaksu lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības.

Iespēja iegūt profesionālās kvalifikācijas dokumentu četrās nozarēs

Pirmajā pieteikšanās reizē profesionālo kompetenču novērtēšanu un kvalifikācijas apliecību var saņemt profesijās ar 1., 2. vai 3. profesionālo kvalifikāciju četrās šobrīd darba tirgū prioritārās nozarēs:

  • elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
  • būvniecība,
  • kokrūpniecība,
  • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai, profesionālās izglītības iestādes nodrošina bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu. Svarīgi, ka kopumā kvalifikācijas novērtēšanu piedāvā tikai tādas izglītības iestādes, kurām ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās.

Pieteikšanās līdz 6. novembrim

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, personai ir jāizvēlas viena no sarakstā norādītajām profesionālajām kvalifikācijām un izglītības iestāde, kura veic profesionālās kompetences novērtēšanu. Izvēlētajā izglītības iestādē līdz 6. novembrim ir jāiesniedz iesniegums par profesionālās kompetences novērtēšanu un jāveic samaksa par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

SVARĪGI! Pretendentam iesnieguma iesniegšanas brīdī ir jābūt vismaz 25 gadu vecam un nodarbinātam (darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona).

Pēc pieteikuma apstiprinājuma var kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izglītības iestādē. Ikviens, kurš to nokārtojis ne zemāk par 5 ballēm, ir tiesīgs saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Lai kompensētu radušās izmaksas 90% vai 100% apmērā no ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) jāiesniedz iesniegums par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu. Tam jāpievieno iesnieguma par profesionālās kompetences novērtēšanu kopija, kā arī iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecinošā dokumenta kopija u.c. dokumenti atbilstoši norādījumiem.

VIAA izvērtē iesniegtos dokumentus un personas atbilstību Projekta mērķa grupai iesnieguma iesniegšanas brīdī izglītības iestādē un pieņem lēmumu par personai radušos izdevumu kompensēšanu. Pozitīva lēmuma gadījumā tiek kompensētas kvalifikācijas eksāmena pakalpojuma izmaksas 90% apmērā, bet personām ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu - 100% apmērā (statusam jābūt piešķirtam uz brīdi, kad pretendents iesniedz profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanu).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas speciālistiem.

 

Lasi arī: Kas jādara, lai kompensētu izmaksas par savas profesionālās kompetences novērtēšanu

 

SARAKSTS AR NOZARĒM UN PROFESIJĀM

Būvniecība

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ADRESE PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS DELEĢĒJUMA TERMIŅŠ**

Apdares darbu strādnieks

Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Apdares darbu strādnieks 2 06.04.2018.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" Nīcgales iela 26, Rīga Apdares darbu strādnieks 2 03.04.2019.
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Apdares darbu strādnieks 2 18.01.2019.

Apdares darbu tehniķis

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" Ventspils iela 51, Liepāja Apdares darbu tehniķis 3 22.05.2019.
Priekuļu tehnikums Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Apdares darbu tehniķis 3 07.05.2019.
Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Apdares darbu tehniķis 3 03.03.2019.
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Apdares darbu tehniķis 3 18.11.2019.
Rēzeknes tehnikums Varoņu iela 11a, Rēzekne Apdares darbu tehniķis 3 29.09.2018.

Arhitektūras tehniķis

Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Arhitektūras tehniķis 3 05.06.2019.
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Ausekļa iela 11/15, Liepāja Arhitektūras tehniķis 3 27.01.2019.

Bruģētājs

Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Bruģētājs 2 03.03.2019.

Būvstrādnieks

Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Būvstrādnieks 2 06.04.2018.

Ceļu būvtehniķis

Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Ceļu būvtehniķis 3 06.04.2018.
Saldus tehnikums Kalnsētas iela 24, Saldus Ceļu būvtehniķis 3 23.02.2020.

Ēku būvtehniķis

Priekuļu tehnikums Oškalna iela 10, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Ēku būvtehniķis 3 13.06.2019.
Saldus tehnikums Kalnsētas iela 24, Saldus Ēku būvtehniķis 3 23.02.2020.

Ēku celtnieks

Rēzeknes tehnikums Varoņu iela 11a, Rēzekne Ēku celtnieks 3 19.04.2018.
Priekuļu tehnikums Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Ēku celtnieks 3 06.07.2018.
Priekuļu tehnikums Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Ēku celtnieks 3 06.07.2018.

Ēku siltinātājs

Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Ēku siltinātājs 2 06.04.2018.

Jumiķis

Priekuļu tehnikums Oškalna iela 10, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Jumiķis 3 08.02.2018.

Krāšņu podnieks

Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Krāšņu podnieks 2 03.03.2019.

Mūrnieks

Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Mūrnieks 2 03.03.2019.

Namdaris

Priekuļu tehnikums Oškalna iela 10, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads Namdaris 3 08.02.2018.

Sausās būves montētājs

Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Sausās būves montētājs 2 06.04.2018.

Kokrūpniecība

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

ADRESE

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

DELEĢĒJUMA TERMIŅŠ*

Būvizstrādājumu galdnieks

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Ventspils iela 51, Liepāja

Būvizstrādājumu galdnieks

3

12.12.2018.

Valmieras tehnikums

Vadu iela 3, Valmiera

Būvizstrādājumu galdnieks

3

15.12.2019.

Ogres tehnikums

Ogres Meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Būvizstrādājumu galdnieks

3

12.10.2018.

Saldus tehnikums

Kalnsētas iela 24, Saldus

Būvizstrādājumu galdnieks

3

23.02.2020.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle

Būvizstrādājumu galdnieks

3

21.12.2018.

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas iela 31, Kuldīga

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

3

30.01.2020.

Galdnieka palīgs

Valmieras tehnikums

Vadu iela 3, Valmiera

Galdnieka palīgs

1

15.12.2019.

Galdnieks

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Ventspils iela 51, Liepāja

Galdnieks

2

22.05.2019.

Jelgavas Tehnikums

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Galdnieks

2

18.01.2019.

Valmieras tehnikums

Vadu iela 3, Valmiera

Galdnieks

2

15.12.2019.

Mācību centrs "BUTS"

Lāčplēša iela 125, Rīga

Galdnieks

2

29.04.2019.

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Jātnieku iela 87, Daugavpils

Galdnieks

2

06.04.2018.

Saldus tehnikums

Kalnsētas iela 24, Saldus

Galdnieks

2

14.11.2019.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle

Galdnieks

2

24.03.2019.

Koka izstrādājumu dizaina speciālists

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Baznīcas iela 34A, Rēzekne

Koka izstrādājumu dizaina speciālists

3

27.01.2019.

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

Saules iela 6/8, Daugavpils

Koka izstrādājumu dizaina speciālists

3

30.03.2019.

Materiālu dizaina speciālists

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga

Materiālu dizaina speciālists

3

08.01.2018.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Ausekļa iela 11/15, Liepāja

Materiālu dizaina speciālists

3

27.01.2019.

Meža mašīnu operators

Ogres tehnikums

Ogres Meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Meža mašīnu operators

3

23.11.2017.

Mežsaimniecības tehniķis

Ogres tehnikums

Ogres Meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Mežsaimniecības tehniķis

3

07.06.2018.

Mēbeļu dizaina speciālists

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas iela 31, Kuldīga

Mēbeļu dizaina speciālists

3

30.01.2020.

Mēbeļu galdnieks

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

Krišjāņa Valdemāra iela 1c, Rīga

Mēbeļu galdnieks

3

31.05.2019.

Jelgavas Tehnikums

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Mēbeļu galdnieks

3

18.11.2019.

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Braslas iela 16, Rīga

Mēbeļu galdnieks

3

07.06.2018.

Rēzeknes tehnikums

Varoņu iela 11a, Rēzekne

Mēbeļu galdnieks

3

19.04.2018.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas iela 31, Kuldīga

Mēbeļu galdnieks

3

30.01.2020.

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Jātnieku iela 87, Daugavpils

Mēbeļu galdnieks

3

06.04.2018.

Mālpils Profesionālā vidusskola

Pils iela 14, Mālpils

Mēbeļu galdnieks

3

24.03.2018.

Stila mēbeļu modelētājs

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Jūrmalas gatve 96, Rīga

Stila mēbeļu modelētājs

3

28.05.2018.

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ADRESE PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS DELEĢĒJUMA TERMIŅŠ*

Atslēdznieks

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" Ventspils iela 51, Liepāja Atslēdznieks 2 22.05.2019.
Jelgavas Amatu vidusskola Akadēmijas iela 25, Jelgava Atslēdznieks 2 26.05.2019.
Rīgas 3.arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga Atslēdznieks 2 19.06.2019.

Autoatslēdznieks

Priekuļu tehnikums Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Autoatslēdznieks 2 04.01.2018.
Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Autoatslēdznieks 2 06.04.2018.
Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Autoatslēdznieks 2 14.06.2018.
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās Attīstības kompetences centrs" Purva iela 12, Valmiera Autoatslēdznieks 2 08.08.2018.
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Autoatslēdznieks 2 18.01.2019.

Autoelektriķis

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Liepājas iela 31, Kuldīga Autoelektriķis 3 06.01.2018.
Priekuļu tehnikums Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Autoelektriķis 3 07.05.2019.
Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Autoelektriķis 3 14.06.2018.
Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Autoelektriķis 3 05.06.2019.
Malnavas koledža Malnavas koledža, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads Autoelektriķis 3 09.04.2020.

Automehāniķis

Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Automehāniķis 3 04.12.2017.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" Ventspils iela 51, Liepāja Automehāniķis 3 05.02.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga Automehāniķis 3 07.06.2018.
Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Automehāniķis 3 06.04.2018.
Aizkraukles Profesionālā vidusskola Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle Automehāniķis 3 21.12.2018.
Priekuļu tehnikums Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Automehāniķis 3 07.05.2019.
Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Automehāniķis 3 14.06.2018.
Smiltenes tehnikums Kalnmuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Automehāniķis 3 07.02.2019.
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Automehāniķis 3 18.11.2019.
Malnavas koledža Malnavas koledža, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads Automehāniķis 3 03.01.2019.

Autotehniķis

Daugavpils tehnikums Strādnieku iela 16, Daugavpils Autotehniķis 3 13.12.2018.

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis

Smiltenes tehnikums Kalnmuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis 3 07.02.2019.
Aizkraukles Profesionālā vidusskola Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis 3 12.02.2020.

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs 3 07.06.2018.
Jelgavas Amatu vidusskola Akadēmijas iela 25, Jelgava Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs 3 26.05.2019.

Frēzētājs

Rīgas 3.arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga Frēzētājs 2 19.06.2019.

Gāzmetinātājs (OAW)

Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Gāzmetinātājs (OAW) 2 04.03.2019.
Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Gāzmetinātājs (OAW) 2 09.04.2020.
Rīgas 3.arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga Gāzmetinātājs (OAW) 2 19.06.2019.

Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis

Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža Zeiferta iela 2, Olaine Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis 3 06.07.2018.

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Aizkraukles Profesionālā vidusskola Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 21.12.2018.
Rīgas 3.arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 19.06.2019.
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 18.01.2019.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 19.04.2020.
Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" Svētes iela 33, Jeģava, LV-3001 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 13.03.2019.
Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 03.03.2019.
Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 26.12.2018.

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Aizkraukles Profesionālā vidusskola Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 2 21.12.2018.
Daugavpils Būvniecības tehnikums Jātnieku iela 87, Daugavpils Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 2 03.03.2019.
Rīgas 3.arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 2 19.06.2019.
Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 2 04.03.2019.

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Rīgas 3.arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 2 19.06.2019.

Mašīnbūves tehniķis

Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Mašīnbūves tehniķis 3 04.12.2018.

Materiālu dizaina speciālists

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga Materiālu dizaina speciālists 3 08.01.2018.
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola Ausekļa iela 11/15, Liepāja Materiālu dizaina speciālists 3 27.01.2019.

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" Ventspils iela 51, Liepāja Mehatronisku sistēmu tehniķis 3 22.05.2019.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Mehatronisku sistēmu tehniķis 3 04.12.2018.
Valmieras tehnikums Vadu iela 3, Valmiera Mehatronisku sistēmu tehniķis 3 18.12.2019.

Metāla izstrādājumu dizaina speciālists

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34A, Rēzekne Metāla izstrādājumu dizaina speciālists 3 27.01.2019.

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Rīgas 3.arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga Rokas lokmetinātājs (MMA) 2 19.06.2019.
Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Rokas lokmetinātājs (MMA) 2 04.03.2019.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Rokas lokmetinātājs (MMA) 2 19.04.2020.
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Rokas lokmetinātājs (MMA) 2 18.01.2019.

Virpotājs

Rīgas 3.arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga Virpotājs 2 19.06.2019.

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ADRESE PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS DELEĢĒJUMA TERMIŅŠ*

Datorsistēmu tehniķis

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās Attīstības kompetences centrs" Purva iela 12, Valmiera Datorsistēmu tehniķis 3 11.10.2019.
Daugavpils tehnikums Strādnieku iela 16, Daugavpils Datorsistēmu tehniķis 3 13.12.2018.
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Datorsistēmu tehniķis 3 18.11.2019.
Ogres tehnikums Ogres Meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads Datorsistēmu tehniķis 3 12.10.2018.
Priekuļu tehnikums Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Datorsistēmu tehniķis 3 07.05.2019.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" Ventspils iela 51, Liepāja Datorsistēmu tehniķis 3 05.02.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga Datorsistēmu tehniķis 3 07.06.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" Krišjāņa Valdemāra iela 1c, Rīga Datorsistēmu tehniķis 3 14.05.2018.
Saldus tehnikums Kalnsētas iela 24, Saldus Datorsistēmu tehniķis 3 23.02.2020.

Elektromontieris

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās Attīstības kompetences centrs" Purva iela 12, Valmiera Elektromontieris 2 11.10.2019.
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Elektromontieris 2 18.01.2019.
Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Elektromontieris 2 27.05.2018.

Elektronikas tehniķis

Ogres tehnikums Ogres Meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads Elektronikas tehniķis 3 12.10.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga Elektronikas tehniķis 3 07.06.2018.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Elektronikas tehniķis 3 04.12.2017.

Elektrotehniķis

Daugavpils tehnikums Strādnieku iela 16, Daugavpils Elektrotehniķis 3 10.02.2019.
Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Elektrotehniķis 3 27.05.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" Ventspils iela 51, Liepāja Elektrotehniķis 3 05.02.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga Elektrotehniķis 3 07.06.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" Krišjāņa Valdemāra iela 1c, Rīga Elektrotehniķis 3 14.05.2018.
Rēzeknes tehnikums Varoņu iela 11a, Rēzekne Elektrotehniķis 3 17.02.2019.
Ventspils Tehnikums Saules iela 15, Ventspils Elektrotehniķis 3 04.12.2018.

Informācijas ievadīšanas operators

Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Informācijas ievadīšanas operators 2 24.01.2020.
Mācību centrs "BUTS" Lāčplēša iela 125, Rīga Informācijas ievadīšanas operators 2 14.06.2018.

Programmēšanas tehniķis

Daugavpils tehnikums Strādnieku iela 16, Daugavpils Programmēšanas tehniķis 3 13.12.2018.
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava Programmēšanas tehniķis 3 24.01.2020.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga Programmēšanas tehniķis 3 07.06.2018.
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" Krišjāņa Valdemāra iela 1c, Rīga Programmēšanas tehniķis 3 14.05.2018.
Rēzeknes tehnikums Varoņu iela 11a, Rēzekne Programmēšanas tehniķis 3 17.02.2019.
Rīgas 3.arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga Programmēšanas tehniķis 3 12.09.2019.
Saldus tehnikums Kalnsētas iela 24, Saldus Programmēšanas tehniķis 3 14.11.2019.

Telekomunikāciju tehniķis

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga Telekomunikāciju tehniķis 3 07.06.2018.

Video operators

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums Jūrmalas gatve 96, Rīga Video operators 3 09.01.2020.

* Termiņš, līdz kuram izglītības iestādei ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās.