Kas un kā var pieteikties

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem, kuri strādā šādās Profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:
   • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.),
   • kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki, maiznieki, kurpnieki, u.c.),
   • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, transporta līdzekļu vadītāji, u.c.),
   • vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, atkritumu savācēji un šķirotāji, sētnieki, kurjeri, u.c.).
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

Pieteikšanās kārtība:

 • projekta laikā paredzētas vairākas pieteikšanās kārtas,
 • pirmā pieteikšanās četrās nozarēs ir noslēgusies 2017. gada 6. novembrī, nākamā gaidāma 2018. gada pirmajā ceturksnī, un katrai kārtai ir savs noteikts pieteikšanās termiņš,
 • pieteikšanās notiek, iesniedzot mācību pieteikumu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē. Ja strādājošais ir trūcīgais vai maznodrošināta persona, savam pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta,
 • pēc pieteikuma saņemšanas tiek pārbaudīta strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros, tāpēc apstiprinājumu mācībām iedzīvotājs saņems līdz gada beigām, lai 2018. gada janvārī uzsāktu mācības,
 • lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa. 10% līdzmaksājumu var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Mācību organizācija:

 • mācības notiek dažādos laikos un tās var apvienot ar darbu.
 • mācību ilgums var būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Ņem vērā:

 • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi interesējošās mācības šoreiz, nāc iepazīties ar piedāvājumu nākamreiz,

 • katrs strādājošais visa projekta laikā piedāvātās mācības var izmantot vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli,
 • nepieciešamības gadījumā var konsultēties ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās,
 • iemaksāto 10% līdzmaksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas.