Kas un kā var pieteikties

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem, kuri strādā šādās Profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:
   • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.);
   • kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki, maiznieki, kurpnieki, u.c.);
   • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, transporta līdzekļu vadītāji, u.c.);
   • vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, atkritumu savācēji un šķirotāji, sētnieki, kurjeri, u.c.).
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

Pieteikšanās:

 • projekta laikā paredzētas vairākas pieteikšanās kārtas - katrai ar savs pieteikšanās periods un termiņš;
 • 2018. gada 15. augustā ir izsludināta trešā pieteikšanās kārta, kurā mācībām var pieteikties līdz 2018. gada 17. septembrim (ieskaitot); 
 • pieteikšanās notiek izvēlētajā izglītības iestādē kādā no šiem veidiem:  
  • iesniedzot mācību pieteikumu klātienē;
  • nosūtot pieteikumu e-pastā, kura pielikumā ir ieskenēts vai nofotografēts rokrakstā parakstīts dokuments**; 
  • nosūtot e-pastā mācību pieteikumu, kas parakstīts ar e-parakstu (edoc). 
 • noslēdzoties pieteikšanās termiņam katrā no kārtām, tiek pārbaudīta strādājošo atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID, PMLP un citos valsts reģistros, kas var aizņemt vismaz mēnesi;
 • pretendenta atbilstību uzņemšanas noteikumiem pārbauda uz pieteikuma iesniegšanas datumu. Ja nodarbinātā statuss mainās pēc pieteikuma iesniegšanas, tas neietekmē iespēju uzsākt un pabeigt mācības;
 • saņemot pārbaudes rezultātus, mācību apstiprinājumu vai atteikumu nosūta izglītības iestāde. 

** pieteikuma oriģinālu lūdzam saglabāt, tas būs jāuzrāda, slēdzot mācību līgumu. 

Mācību organizācija:

 • trešajā kārtā izsludinātajās mācībās grupu komplektēšana un mācības sāksies šī gada novembrī;
 • pēc pieteikuma apstiprinājuma jādodas uz izglītības iestādi, jāslēdz mācību līgums un jāveic 10% līdzmaksājums:  
  • to var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
  • maksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas;
  • personas ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu ir atbrīvotas no līdzmaksājuma un var mācīties bez maksas.
 • mācības notiek dažādos laikos - gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, atsevišķās programmās mācības var notikt arī pa dienu, tāpēc aicinām noskaidrot plānotos mācību norises laikus izvēlētajā izglītības iestādē pirms pieteikšanās;
 • mācību ilgums var būt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem un pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Ņem vērā:

 • katrs strādājošais projekta laikā mācīties var vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli:

  • izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu - nodarbību tēmas, teorijas un praktisko darbu sadalījumu;

  • iegūt informāciju par pasniedzējiem un iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, lai izvērtētu, vai būs iespēja to savienot ar savu darbu vai citām nodarbēm;

  • noskaidrot, vai izvēlētajās mācībās būs jāapgūst pamati vai padziļinātas zināšanas, vai nepieciešamas priekšzināšanas un noteikts iepriekš iegūts izglītības līmenis. 

 • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi sev neko piemērotu, nāc iepazīties ar piedāvājumu nākamreiz;
 • katram strādājošajam ir iespēja izmantot abas projektā piedāvātās iespējas - gan pieteikties mācībām, gan novērtēt ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenci;
 • šaubu gadījumā var konsultēties ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās vai pieteikties karjeras konsultācijai 28 NVA filiālēs visā Latvijā