Kas un kā var pieteikties

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

Pieteikšanās:

 • projekta laikā paredzētas vairākas pieteikšanās kārtas - katrai ar savs pieteikšanās periods un termiņš;
 • nākamā pieteikšanās kārta paredzēta 2019. gada pirmajā pusē; 
 • pieteikšanās notiek izvēlētajā izglītības iestādē kādā no šiem veidiem:  
  • iesniedzot mācību pieteikumu klātienē;
  • nosūtot pieteikumu mājaslapā norādītajai kontaktpersonai e-pastā, kura pielikumā ir ieskenēts vai nofotografēts rokrakstā parakstīts dokuments**; 
  • nosūtot mācību pieteikumu mājaslapā norādītajai kontaktpersonai e-pastā, kas parakstīts ar e-parakstu (edoc). 
 • noslēdzoties pieteikšanās termiņam katrā no kārtām, tiek pārbaudīta strādājošo atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID, PMLP un citos valsts reģistros, kas var aizņemt vismaz mēnesi;
 • pretendenta atbilstību uzņemšanas noteikumiem pārbauda uz pieteikuma iesniegšanas datumu. Ja nodarbinātā statuss mainās pēc pieteikuma iesniegšanas, tas neietekmē iespēju uzsākt un pabeigt mācības;
 • saņemot pārbaudes rezultātus, mācību apstiprinājumu vai atteikumu nosūta izglītības iestāde. 

** pieteikuma oriģinālu lūdzam saglabāt, tas būs jāuzrāda, slēdzot mācību līgumu. 

Mācību organizācija:

 • grupu komplektēšana un mācības katrā no kārtām sākas savā laikā, kas atkarīgs no pieteikšanās termiņa un pretendentu pārbaudes rezultātiem;
 • pēc pieteikuma apstiprinājuma jādodas uz izglītības iestādi, jāslēdz mācību līgums un jāveic 10% līdzmaksājums:  
  • to var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
  • maksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas;
  • personas ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu ir atbrīvotas no līdzmaksājuma un var mācīties bez maksas.
 • mācības notiek dažādos laikos - gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, atsevišķās programmās mācības var notikt arī pa dienu, kā arī tās var notikt dažādā intensitātē, tāpēc aicinām noskaidrot plānotos mācību norises laikus izvēlētajā izglītības iestādē pirms pieteikšanās;
 • mācību ilgums var būt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem un pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Ņem vērā:

 • katrs strādājošais projekta laikā mācīties var vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli:

  • izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu - nodarbību tēmas, teorijas un praktisko darbu sadalījumu;

  • iegūt informāciju par pasniedzējiem un iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, lai izvērtētu, vai būs iespēja to savienot ar savu darbu vai citām nodarbēm;

  • noskaidrot, vai izvēlētajās mācībās būs jāapgūst pamati vai padziļinātas zināšanas, vai nepieciešamas priekšzināšanas un noteikts iepriekš iegūts izglītības līmenis. 

 • ja pieteicies mācībām iepriekšējās kārtās un saņēmi apstiprinājumu, bet mācības neuzsāki vai pārtrauci, vari pieteikties mācībām atkārtoti. Ja mācības uzsāki un pārtrauci, atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Šis ierobežojums neattiecas uz tiem strādājošajiem, kuri pieteicās, bet mācības neuzsāka. 
 • mācībām var pieteikties vairākās programmās dažādās izglītības iestādēs. Tomēr, tā kā projekta laikā mācīties var vienu reizi, saņemot mācību apstiprinājumus no izglītības iestādēm, būs jāizdara izvēle, kurā no programmām un izglītības iestādēm mācīties;
 • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi sev neko piemērotu, nāc iepazīties ar piedāvājumu nākamreiz;
 • katram strādājošajam ir iespēja izmantot abas projektā piedāvātās iespējas - gan pieteikties mācībām, gan novērtēt ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenci;
 • šaubu gadījumā var konsultēties ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās vai pieteikties karjeras konsultācijai 28 NVA filiālēs visā Latvijā